Płace w działach marketingu oraz public relations w 2010 roku

Środa, 16 marca 2011 (06:00)

W marketingu - zależnie od pochodzenia kapitału firmy - ludzie zarabiają 5500 a nawet 7600 zł. Przeważnie to młodzi pracownicy...

Zdjęcie

Kierownik ds. marketingu w firmie zatrudniającej ponad tysiąc osób zarabia 7600 zł /© Panthermedia
Kierownik ds. marketingu w firmie zatrudniającej ponad tysiąc osób zarabia 7600 zł
/© Panthermedia
Oddajemy do Państwa dyspozycji podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. W 2010 roku uczestniczyło w nim 101 014 osób co sprawia, że jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac.

Podobnie jak w ubiegłych latach dostarczenie tak dokładnych danych o wynagrodzeniach Polaków było możliwe dzięki współpracy z czołowymi polskimi portalami. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniono dane 96 527 respondentów.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

Jak co roku przypominamy, że wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń nie zawsze pokrywają się z danymi dostarczanymi przez GUS i inne źródła. W OBW dominują ludzie młodzi (70 proc. ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (73 proc.). Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

Z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, iż w 2010 roku istniały pewne dysproporcje pomiędzy zarobkami pracowników z obszarów marketingu i PR. Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w pierwszym ze wspomnianych działów wyniosła bowiem 4500 zł i była o ponad 28 proc. wyższa niż pracowników zajmujących się public relations (3500 zł).

Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników działu marketingu odnotowano w przypadku osób o różnym poziomie wykształcenia. Przykładowo, osoby pełniące w firmie funkcje kierownicze, posiadające wykształcenie wyższe osiągały zarobki rzędu 7200 zł. Ich odpowiednicy, którzy uzyskali jedynie absolutorium studiów otrzymywali płace o prawie 24 proc. niższe (5500 zł). Okazało się bowiem, iż poziom wykształcenia najbardziej różnicował wynagrodzenia całkowite właśnie na szczeblu kierowniczym.

Mówiąc o wykształceniu warto również zwrócić uwagę na sytuację zarobkową osób, które ukończyły studia podyplomowe. Wyniki badania pokazują, iż mediana wynagrodzeń wspomnianych pracowników kształtowała się w przypadku wszystkich szczebli zarządzania na wyższym poziomie niż osób nie posiadających takiego dyplomu. Stosunkowo największą różnicę zaobserwowano w przypadku najwyższego szczebla zarządzania. Dyrektorzy oraz członkowie zarządu z ukończonymi studiami podyplomowymi otrzymywali płace o blisko 28 proc. wyższe niż ich odpowiednicy nie posiadający takiego wykształcenia.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak kształtowały się płace na poszczególnych stanowiskach? Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwięcej poza dyrektorami i kierownikami ds. marketingu zarabiały osoby pełniące funkcję menedżera produktu (7000 zł). Wysoką medianę wynagrodzeń odnotowano także w przypadku opiekuna marki i kierownika projektu marketingowego.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Oczywiście pojawiły się pewne dysproporcje w poziomie zarobków na poszczególnych stanowiskach w firmach różnej wielkości. Przykładowo mediana wynagrodzeń kierownika ds. marketingu w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników wniosła 7600 zł i była blisko o 57 proc. wyższa niż ta zaobserwowana w przypadku osób na tym samym stanowisku w małych firmach (4850 zł).

Ważnym czynnikiem różnicującym wynagrodzenia pracowników działów marketingu było pochodzenie kapitału firmy. Płace opiekuna marki w polskich firmach ukształtowały się na poziomie 5500 zł i były o ponad 21 proc. niższe niż zarobki na tym samym stanowisku w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego (7000 zł). Podobna sytuacja miała miejsce na wszystkich pozostałych stanowiskach uwzględnionych w badaniu.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Patrycja Grzesińska

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:badania | zarobki | 2010
POLECANE zwiń