Zarobki w województwie podlaskim w 2017 r.

Sobota, 29 września 2018 (05:51)

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2017 roku mediana wynagrodzeń w województwie podlaskim wyniosła 3493 zł brutto miesięcznie. Co czwarty pracownik zarabiał powyżej 4700 zł brutto. Z kolei 25 proc. zarabiało poniżej 2650 zł brutto.

Zdjęcie

(zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL
(zdj. ilustracyjne)
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wiek pracownika

Podlaski rynek pracy na bardzo wyrównanym poziomie wycenia pracowników powyżej 30. roku życia. Mediana wynagrodzeń całkowitych u pracowników w tym przedziale wiekowym kształtowała się na poziomie 3780 zł brutto miesięcznie. Najniższe płace otrzymywały osoby w wieku 18 - 25 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2700 zł brutto. Zarobki osób w różnym wieku przedstawia wykres 1.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Branża

Branżą o najwyższej medianie wynagrodzeń w województwie podlaskim były technologie informatyczne (4210 zł). Powyżej mediany wojewódzkiej zarabiano również w następujących branżach: przemysł ciężki (4127 zł), budownictwo (3687 zł) oraz przemysł lekki (3585 zł). Tabela 1. pokazuje rozkład wynagrodzeń w wybranych branżach w województwie podlaskim.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wielkość przedsiębiorstwa

Wykres 2. pokazuje mediany wynagrodzeń w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Najwyższe wynagrodzenie osiągali pracownicy dużych przedsiębiorstw. Ich mediana wynagrodzeń całkowitych kształtowała się na poziomie 3950 zł brutto. Najmniejszą płacę otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (2787 zł brutto miesięcznie).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pochodzenie kapitału

W tabeli 2. przedstawiono zarobki w województwie podlaskim w firmach o różnym pochodzeniu kapitału. Z badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4000 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wybrane stanowiska

Powyżej wojewódzkiej mediany wynagrodzeń zarabiały osoby pracujące na stanowisku przedstawiciel handlowy (4050 zł brutto). Najniżej opłacanym stanowiskiem był sprzedawca, z medianą zarobków na poziomie 2310 zł. Na wykresie 3. zobaczyć możemy mediany wynagrodzeń dla wybranych stanowisk z województwa podlaskiego.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Łukasz Jaszcz
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń