Zarobki w sektorze sztuki i kultury w 2016 roku

Poniedziałek, 1 maja 2017 (06:00)

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex-aequo odnotowano: w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, wymiarze sprawiedliwości oraz administracji samorządowej. Mediana miesięcznych zarobków w instytucjach artystycznych wyniosła 3063 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

Zarobki w sektorze "kultury i sztuki" nie są wysokie /123RF/PICSEL
Zarobki w sektorze "kultury i sztuki" nie są wysokie
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 1. zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych w miastach o różnej wielkości w 2016 roku. Najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy tj. 3800 zł brutto. Mediana wynagrodzeń pracowników w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców wyniosła z kolei 2628 zł brutto.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów z branży kultury i sztuki wyniosło 4800 zł brutto. Pracownicy szeregowi otrzymywali o ok. 49 proc. niższe wynagrodzenia tj. 2300 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kulturze i sztuce odnotowano w firmach prywatnych - 3500 zł brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń całkowitych odnotowano w organizacjach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz należą do państwa. Przeciętne wynagrodzenia wyniosły tam 3000 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykres 2. przedstawia wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Kinga Kiełtyka
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce | kultura | sztuka
POLECANE zwiń