Zarobki w firmach polskich i zagranicznych w 2014 roku

Środa, 8 lipca 2015 (05:50)

Średnie zarobki w Polsce w 2014 roku wynosiły 4150 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jednak połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego nie zarabiała więcej niż 3600 zł. Firmy krajowe płaciły przeciętnie o około 40 proc. mniej niż firmy z przewagą kapitału zagranicznego. Średnia zarobków w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 5833 zł.

Zdjęcie

Średnie zarobki w Polsce w 2014 roku wynosiły 4150 zł brutto miesięcznie /123RF/PICSEL
Średnie zarobki w Polsce w 2014 roku wynosiły 4150 zł brutto miesięcznie
/123RF/PICSEL

Mediana wynagrodzeń zarówno w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, jak i z kapitałem polskim była znacząco niższa niż średnia. Oznacza to, że większość pracowników zarabiała poniżej średniej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Niezależnie od województwa firmy zagraniczne płacą więcej

Uwzględniając kryterium pochodzenia kapitału i miejsce zatrudnienia pracowników można wywnioskować, że obydwa w znacznym stopniu determinują poziom naszych wynagrodzeń. Nie jest zaskoczeniem fakt, że najwyższe pensje w 2014 roku otrzymywali pracownicy przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego w województwie mazowieckim. Powyżej mediany wynagrodzeń, które oferowały firmy zagraniczne znalazły się pensje pracowników w małopolskim, pomorskim i dolnośląskim.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe pensje w 2014 roku otrzymywali pracownicy z branży IT. Co drugi pracownik tam zatrudniony zarabiał powyżej 6000 zł, jednak mediana wynagrodzeń w krajowych firmach nie przekroczyła 5000 zł, podczas gdy w firmach zagranicznych wyniosła 7659 zł. Najwyższą dysproporcję w zarobkach pomiędzy pracownikami firm krajowych i zagranicznych w 2014 roku odnotowano w telekomunikacji. Tam różnica procentowa wyniosła 57 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Dyrektor dyrektorowi nierówny

W przedsiębiorstwach zagranicznych mediana pensji dyrektorów była wyższa prawie dwukrotnie niż dyrektorów w polskich firmach. Mniejsze dysproporcje występowały na niższym szczeblu - kierowniczym. Co drugi pracownik zatrudniony na tym szczeblu w firmie zagranicznej zarabiał 8600 zł, podczas gdy kierownik w przedsiębiorstwie z przewagą kapitału polskiego 5300 zł. Na najniższym szczeblu zarządzania zróżnicowanie płacowe było zdecydowanie najniższe. Różnica pomiędzy zarobkami pracowników w firmach polskich a zagranicznych wyniosła 600 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W firmach z przewagą kapitału zagranicznego pracownicy zarabiali więcej niż firmach polskich. Najmniejsza różnica procentowa wynagrodzeń dotyczyła osób pracujących rok lub krócej (w firmach zagranicznych zarobki były o 700 zł, czyli o 22 proc. wyższe). Największa różnica dotyczyła natomiast osób pracujących 16 i więcej lat i wyniosła 46 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3 proc. osób ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 69,4 proc. zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.
Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Terminy użyte w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób w danej grupie jest niższe, a połowy wyższe od 2000 zł.
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 zł, to wynagrodzenie 1/4 osób w danej grupie są niższe, a 3/4 osób wyższe od 1500 zł.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2500 zł, to wynagrodzenie 3/4 osób w danej grupie jest niższe, a 1/4 osób wyższe od 2500 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki
POLECANE zwiń