Zarobki w branży spożywczej w 2017 r.

Wtorek, 30 stycznia (05:59)

Analizę stawek płac w branży spożywczej rozpocznijmy od przyjrzenia się wynagrodzeniom najliczniejszej grupy, czyli pracowników fizycznych.

Zdjęcie

Zarobki w branży spożywczej w 2017 r. /123RF/PICSEL
Zarobki w branży spożywczej w 2017 r.
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia pracowników fizycznych

Płace całkowite pracowników początkujących osiągnęły poziom 2912 zł i były o 45 proc. wyższe od obowiązującej w 2017 roku płacy minimalnej (2000 zł). Pensje całkowite doświadczonych pracowników fizycznych w omawianym sektorze wyniosły ponad 3250 zł, a starszych - 4200 zł. Najwyższe wynagrodzenia oferowano brygadzistom. Połowa z nich zarabiała miesięcznie ponad 4770 zł.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Do płac całkowitych (oprócz stawek zasadniczych) wliczono również średniomiesięczne wynagrodzenia zmienne (czyli m.in. premie i nagrody). W zależności od poziomu stanowiska, wysokość składnika zmiennego wahała się od 8 proc. do 14 proc. płacy podstawowej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży spożywczej były nieznacznie wyższe lub porównywalne do stawek oferowanych w pozostałych sektorach. Przykładowo, doświadczeni operatorzy wózków widłowych otrzymywali około 3290 zł - zarówno w branży spożywczej, jak i w firmach z pozostałych gałęzi przemysłu. Różnice zaobserwowano w takich pionach, jak produkcji czy utrzymania ruchu. Pracownicy tych pionów zatrudnieni w branży spożywczej zarabiali od 2 proc. do 7 proc. więcej niż w pozostałych sektorach. Stawki płac na omawianych stanowiskach przedstawiono na wykresie 1.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia specjalistów

Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017 pokazały, że wynagrodzenia specjalistów w sektorze spożywczym były o wiele bardziej zróżnicowane niż wśród pracowników fizycznych. Stawki całkowite większości młodszych specjalistów przekraczały 3500 zł. Doświadczeni specjaliści zarabiali miesięcznie około 4700 zł, a starsi - ponad 6000 zł. Płace ekspertów przekroczyły poziom 8000 zł. Do ww. kwot wliczono oczywiście wynagrodzenia zmienne. Bez względu na poziom stanowiska, średniomiesięczna wartość premii i nagród specjalistów w sektorze spożywczym wyniosła około 10 proc. ich płacy podstawowej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na wykresie 2. zaprezentowano wynagrodzenia doświadczonych specjalistów zatrudnionych na wybranych stanowiskach pracy w branży spożywczej na tle płac w pozostałych sektorach. W przypadku specjalistów ds. personalnych osoby zatrudnione w firmach spożywczych (5542 zł) zarabiały o 6 proc. więcej niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Natomiast specjaliści ds. obsługi klienta (3999 zł) otrzymywali 5 proc. mniej od pracowników na analogicznym stanowisku w pozostałych branżach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kadry zarządzającej

Na koniec przeanalizujmy dane dotyczące wynagrodzeń menedżerów w branży spożywczej. Spośród reprezentantów kadry zarządzającej, najniższe stawki (nieco ponad 5600 zł) otrzymywały osoby zatrudnione w randze koordynatora zespołu. Kierownicy zarabiali około 12 500 miesięcznie. Natomiast pensje całkowite dyrektorów oscylowały wokół kwoty 26 000 zł. Płaca zmienna stanowiła zazwyczaj od 12 proc. do 16 proc. pensji zasadniczej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jak pokazano na wykresie 3., wynagrodzenia menedżerów w branży spożywczej były wyższe niż w pozostałych sektorach. Dyrektorzy personalni w firmach spożywczych zarabiali ponad 27 000 zł, czyli nawet 35 proc. więcej niż w przedsiębiorstwach z innych branż. W przypadku dyrektorów produkcji czy finansów różnice wynosiły około 25 proc. na korzyść menedżerów zatrudnionych w sektorze spożywczym.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Renata Kucharska-Kawalec
Sedlak & Sedlak

O raporcie
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017. W raporcie uwzględniliśmy dane 253 795 pracowników z 540 zakładów, zatrudnionych na 495 stanowiskach.
W tegorocznym raporcie wzięło udział 67 firm z branży spożywczej. Na podstawie przekazanych przez nie danych płacowych, wyszczególniliśmy wynagrodzenia dla 204 stanowisk z sektora spożywczego, na których zatrudnionych było 16 700 pracowników.
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec - październik 2017.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń