Zarobki w branży motoryzacyjnej w 2018 r.

Sobota, 13 kwietnia (05:55)

Odnosząc się do płacy całkowitej na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacji, mediana wynagrodzenia dyrektora pionu w branży motoryzacyjnej to 23 297 zł. Ponad dwa razy niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy - 11 112 zł. Połowa specjalistów zarabia więcej niż 5897 zł, czyli powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 4772 zł (wrzesień 2018, GUS).

Zdjęcie

Połowa specjalistów w branży samochodowej zarabia więcej niż 5897 zł /123RF/PICSEL
Połowa specjalistów w branży samochodowej zarabia więcej niż 5897 zł
/123RF/PICSEL

Jedynym szczeblem z medianą poniżej przeciętnego wynagrodzenia według GUS są pracownicy fizyczni - 3898 zł. Warto jedna zauważyć, że górny kwartyl płacy zatrudnionych wynosi 4450 zł, czyli 25 proc. otrzymywała wynagrodzenie zbliżone do średniego w sektorze przedsiębiorstw. Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej

Jedna z analiz w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 przedstawia wynagrodzenia na szczeblach i poziomach. Pracownicy fizyczni zostali podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny - lider, starszy, doświadczony oraz początkujący. W tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy fizyczni - liderzy. Mediana ich płacy podstawowej wynosi 4151 zł, a całkowitej 4805 zł. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy początkujący, tacy którzy przyuczają się do pracy na stanowisku - 2733 zł (płaca podstawowa) i 3141 zł (płaca całkowita).

Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobny na wszystkich poziomach. Wynosi 12 proc. dla pracowników fizycznych - liderów, starszych i doświadczonych, i 11 proc. dla pracowników fizycznych - początkujących.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

W Raporcie płacowym 2018 lista stanowisk została rozszerzona m.in. o stanowiska inżynierskie. Nowe pozycje to np. inżynier automatyk czy inżynier laborant. W tabeli 3. zostały przedstawione dane o płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań i rozwoju na trzech poziomach: inżynier starszy, doświadczony i młodszy.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Zrealizowane podwyżki

Biorąc pod uwagę podwyżki zrealizowane przez firmy w okresie od maja 2017 do kwietnia 2018, najwyższe podwyżki wynagrodzeń otrzymali pracownicy fizyczni - 6,3 proc. Wzrost płac specjalistów to 5 proc., natomiast kadry kierowniczej oraz zarządzającej 4 proc. Z Raportu płacowego 2018 wynika także, że wśród branż wyodrębnionych w badaniu, sektor motoryzacyjny planuje najwyższe podwyżki w okresie od maja 2018 do kwietnia 2019.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Benefity oferowane pracownikom

W ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018, zostały zebrane dane o benefitach oferowanych przez firmy. Schemat 1. przedstawia świadczenia dodatkowe oferowane specjalistom z branży motoryzacyjnej. Ponad 80 proc. pracowników miało możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dopłaty do nauki i wyżywienia były oferowane odpowiednio 68 proc. i 70 proc. specjalistom. Rzadziej, bo w 36 proc., pracownicy mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz z bonów towarowych lub kart przedpłaconych - 29 proc.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Karolina Garstka
Sedlak & Sedlak

Zdjęcie

 
/ 

O raporcie
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 uwzględniliśmy dane pochodzące z 550 firm. Zebraliśmy dane dla 590 stanowisk, na których zatrudnionych było 236 942 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj - październik 2018.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018. W raporcie uwzględniliśmy dane 236 942 pracowników z 550 zakładów. Dane obejmują 590 stanowisk.
W tegorocznym badaniu wzięło udział 100 zakładów z branży motoryzacyjnej. Na podstawie przekazanych przez nie danych płacowych, wyszczególniliśmy wynagrodzenia dla 324 stanowisk z sektora motoryzacyjnego, na których zatrudnionych było 62 681 pracowników.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń