Zarobki osób po 50. roku życia w 2016 roku

Środa, 26 kwietnia 2017 (06:00)

W 2016 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział prawie 10 tys. osób mających ponad 50 lat. Mediana ich zarobków wynosiła 4000 zł. Wśród pracowników w wieku 51-64 lata mediana zarobków to 3934 zł. Wyższe pensje otrzymywali starsi pracownicy, powyżej 64 lat (4600 zł).

Zdjęcie

Ile zarabiają pracownicy po pięćdziesiątce? /123RF/PICSEL
Ile zarabiają pracownicy po pięćdziesiątce?
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe pensje wśród pracowników po 50. roku życia otrzymywali zatrudnieni w Warszawie. Mediana ich płac wyniosła 5550 zł.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwięcej zarabiali pracownicy z wykształceniem magisterskim - 5384 zł. Natomiast mediana płac osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym wyniosła 2120 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zdecydowanie najwyższe zarobki pracownicy po pięćdziesiątce zarabiali w branży IT. Mediana ich płac wyniosła tam 7250 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pracownicy po pięćdziesiątce na stanowiskach dyrektorskich zarabiali 10 425 zł. Kierownicy natomiast otrzymywali wynagrodzenia prawie o połowę niższe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pracownicy po pięćdziesiątce zatrudnieni jako kierownicy budowy otrzymywali zarobki w wysokości 6000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:50+ | pracownik 50+ | zarobki w Polsce
POLECANE zwiń