Zarobki osób po 50. roku życia

Sobota, 16 kwietnia 2016 (05:57)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2015, przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział ponad 12 tysięcy osób, którzy w 2015 roku mieli co najmniej 50 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3900 zł brutto miesięcznie, a zarobki połowy z nich mieściły się w przedziale 2800 zł - 6000 zł brutto na miesiąc. Także i w tej grupie mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Mediana wynagrodzeń panów po 50. roku życia wyniosła 4300 zł i była o 800 zł wyższa niż mediana wynagrodzeń kobiet. Natomiast 25 proc. mężczyzn zarabiało nie mniej niż 6850 zł, ale już 25 proc. kobiet zarabiało przynajmniej 5000 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

C​zy po 50. roku życia można dobrze zarobić? /123RF/PICSEL
C​zy po 50. roku życia można dobrze zarobić?
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki w różnych branżach

W 2015 r. pracownicy po 50. roku życia zarabiali najwięcej w branży IT. Mediana płac zatrudnionych tam osób wyniosła 7500 zł brutto miesięcznie. Pracownicy bankowości otrzymywali przeciętnie 5450 zł, energetyki i ciepłownictwa - 4800 zł, a usług dla ludności - 3200 zł brutto na miesiąc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki w województwach

Nie jest zaskoczeniem, że także w przypadku pracowników po 50. roku życia najwyższą medianę wynagrodzeń, wynoszącą 5000 zł brutto, odnotowano w woj. mazowieckim. Zaskakuje natomiast fakt, że województwem z najniższą medianą płac w opisywanej grupie okazało się woj. lubuskie. Przeciętne zarobki brutto na miesiąc wyniosły tam w 2015 roku 3450 zł i były niższe niż w województwach z tzw. ściany wschodniej. Tam z kolei warto odnotować medianę płac w woj. podkarpackim. Wyniosła ona 3725 zł i była wyższa niż np. w woj. małopolskim, śląskim czy kujawsko-pomorskim.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki na niektórych stanowiskach

Osoby po 50. roku życia zatrudnione na stanowiskach sprzedawca/kasjer oraz magazynier zarabiali w 2015 roku odpowiednio: 2070 zł i 2580 zł brutto miesięcznie. Przeciętne zarobki księgowych wyniosły 3000 zł, głównych księgowych - 5500 zł, a kierowników budowy - 5600 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki na różnych szczeblach zarządzania

Przeciętne zarobki dyrektorów, którzy w 2015 roku mieli więcej niż 50 lat, wyniosły 9700 zł brutto miesięcznie. To prawie dwukrotnie więcej niż przeciętne zarobki kierowników (5300 zł). Specjaliści z kolei zarabiali przeciętnie 3700 zł brutto miesięcznie, a więc o niespełna 1000 zł więcej niż pracownicy najniższego szczebla (2749 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Artur Szeremeta
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | pracownik 50+ | 50+
POLECANE zwiń