Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku

Piątek, 7 lipca 2017 (06:00)

Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku wyniosła 432 tys. zł i była o 11,35 proc. niższa niż w 2015 roku.

Zdjęcie

Członkowie zarządów spółek zarabiają krocie /123RF/PICSEL
Członkowie zarządów spółek zarabiają krocie
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Spośród 87 menedżerów, którzy przepracowali cały 2016 rok wynagrodzenie powyżej 2 mln zł otrzymały 3 osoby. Najwięcej, bo 29 menedżerów zarobiło między 250 tys. zł a 499,9 tys. zł - 33 proc. badanych. Roczne wynagrodzenie poniżej 250 tys. zł otrzymało 19 członków zarządów. Suma płac osób zarządzających, którzy przepracowały cały 2016 rok wyniosła 69,4 mln zł, o 8,62 proc. mniej niż w roku 2015. Wykres 1 prezentuje rozkład wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Od kilku lat najwyższe wynagrodzenie wśród osób pełniących funkcje prezesa zarządu w spółkach IT otrzymuje Janusz Filipiak (Comarch SA). Tak też się stało w 2016 roku. Jego roczna pensja wyniosła 11,6 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była niższa o 3,8 mln zł. Najlepiej wynagradzanym wiceprezesem w 2016 roku był Marcin Warwas (Comarch SA). Otrzymał on 2,3 mln zł, 11,05 proc. mniej niż w roku poprzednim. Natomiast wśród osób pełniących funkcję członka zarządu najwyższe wynagrodzenie otrzymał Mariusz Lizon (Asseco Business Solutions SA) - 983 tys. zł, 9,96 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Suma wynagrodzeń 5 najlepiej wynagradzanych menedżerów w 2016 roku to 19,9 mln zł, co stanowi 24 proc. wszystkich wynagrodzeń wypłaconych zarządom spółek IT w 2016 roku. Tabela 1. przedstawia menedżerów z najwyższym wynagrodzeniem w 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Tabela 2. prezentuje menedżerów z najniższym wynagrodzeniem w 2016 roku w zależności od pełnionej funkcji. W analizach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok. Najniższe wynagrodzenie wśród prezesów i wiceprezesów otrzymali menedżerowie spółki Procad SA - Jarosław Jarzyński i Janusz Szczęśniak. Ich płaca wyniosła odpowiednio 102 tys. zł (43,65 proc. mniej niż w 2015 roku) i 87 tys. zł (51,93 proc. mniej niż w 2015 roku). Najniższą płacą wśród osób pełniących funkcję członka zarządu uzyskał Michał Czwojdziński (LSI Software SA) - 26 tys. zł. Zarobił on o 957 tys. mniej niż członek zarządu z najwyższym wynagrodzeniem.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

O raporcie
W tegorocznej edycji raportu podsumowaliśmy wynagrodzenia 127 menedżerów z 27 spółek IT notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo przeprowadziliśmy szczegółowe analizy płac 87 osób zarządzających, które przepracowały cały 2016 rok.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki prezesów
POLECANE zwiń