Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”

Sobota, 20 lipca 2013 (06:00)

Z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie ocenia efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych.

Zdjęcie

Większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów /123RF/PICSEL
Większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów
/123RF/PICSEL

Jednak większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować.

Oferta świadczeń dodatkowych i oczekiwania pracowników

Zgodnie z wynikami raportu, 74,9 proc. pracowników potwierdza, że ich firmy przyznają świadczenia dodatkowe. Dostępność świadczeń dodatkowych zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Najczęściej benefity oferują firmy działające w bankowości (92,6 proc.).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Z badania wynika również, że dostępność świadczeń jest różna w firmach o różnej wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51 proc. pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7 proc. respondentów.

Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy dostępności benefitów w firmach o różnej formie własności. Aż 90,8 proc. pracowników firm zagranicznych deklaruje, że ich pracodawcy oferują benefity. W firmach polskich odsetek ten wyniósł 63,3 proc..

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, z którego korzystają pracownicy, jest podstawowa opieka medyczna (61 proc.). 46 proc. osób w ramach świadczeń dodatkowych ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (basen, siłownia, czy zajęcia fitness). Na trzecim miejscu pod względem popularności (42 proc.) znajduje się telefon służbowy do użytku prywatnego. 40 proc. respondentów ma również dostęp do szkoleń i kursów zawodowych.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe preferowane przez pracowników

Pracownicy zatrudnieni w firmach, które nie posiadają programu świadczeń dodatkowych, deklarują, że chcą otrzymywać benefity. W pierwszej kolejności chcieliby mieć dostęp do podstawowej opieki medycznej (44 proc.). Pożądane są również zajęcia sportowe (40 proc.) oraz szkolenia i kursy zawodowe (30 proc.).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Oczekiwana wartość benefitów

Pracownicy akceptują fakt, że cześć ich wynagrodzenia jest wypłacana w postaci świadczeń dodatkowych. Największa grupa respondentów (43,8 proc.) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5 proc. do 10 proc. swojego wynagrodzenia całkowitego. 31,6 proc. badanych chciałoby otrzymywać maksymalnie 5 proc. wynagrodzenia w postaci świadczeń.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Ponadto pracownicy są zainteresowani rozbudową przysługującego im pakietu świadczeń dodatkowych nawet, jeżeli wiązałoby się to z koniecznością ich współfinansowania (77 proc.).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Ponad połowa (62,6 proc.) respondentów jest skłonna dopłacać do benefitów do 100 zł miesięcznie. 26,3 proc. pracowników jest gotowa współfinansować świadczenia w wysokości od 101 do 200 zł. Zaledwie 10 proc. badanych przeznaczyłoby na dodatkowe świadczenia więcej niż 200 zł.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

O raporcie

Raport "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku" został wydany w lipcu 2013 przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim preferencje oraz opinie 2945 pracowników na temat otrzymywanych benefitów. Raport jest jedynym, który przedstawia problem benefitów z punktu widzenia pracowników i dodatkowo dokładnie opisuje sytuację na rynku świadczeń dodatkowych.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Wojciech Litwa, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń