Pensje specjalistów poszły w górę - 40 proc. zarabia więcej niż przed rokiem

Czwartek, 7 sierpnia 2014 (06:00)

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu "Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku" wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 51 106 respondentów, z czego 31 proc. z nich to starsi specjaliści, 58 proc. specjaliści doświadczeni, a jedynie 11 proc. młodsi specjaliści.

Zdjęcie

Pensje specjalistów poszły w górę - 40 proc. zarabia więcej niż przed rokiem /© Panthermedia
Pensje specjalistów poszły w górę - 40 proc. zarabia więcej niż przed rokiem
/© Panthermedia

W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 135 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk podano wartość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego oraz przedstawiono, jak kształtowały się płace w zależności od:
- charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
- regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
- wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy).

O wynagrodzeniach specjalistów

Z raportu wynika, iż w 2013 roku w Polsce połowa specjalistów zarabiała nie mniej niż 4200 zł. Około 40 proc. specjalistów zarabiało więcej niż rok wcześniej. Płace 46 proc. badanych pozostały na tym samym poziomie, co w 2012 roku. Jedynie 12 proc. respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zaprezentowano na wykresie 1.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów w 2013 roku wynosiła 3300 zł, 25 proc. z nich zarabiała nie więcej niż 2500 zł brutto. Połowa doświadczonych specjalistów zarabiała powyżej 4000 zł miesięcznie. Zdecydowanie lepiej wynagradzani byli starsi specjaliści. W 2013 roku mediana płac tej grupy specjalistów wyniosła 5400 zł, a co czwarty z nich zarabiał powyżej 8100 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w województwach

W 2013 roku najwyższe pensje otrzymywali specjaliści zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wyniosła 5200 zł i była o 800 zł wyższa od pensji pracowników zatrudnionych w województwie dolnośląskim. W Małopolsce co najmniej 75 proc. specjalistów zarabiała więcej niż 3000 zł miesięcznie brutto. W województwie podkarpackim połowa specjalistów zarabiała mniej niż 3400 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki w różnych branżach

Z raportu "Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku" wynika, że najwyższą pensję otrzymywali specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych - 6000 zł miesięcznie brutto. Tuż za branżą IT znalazła się telekomunikacja, gdzie mediana płac wyniosła 5500 zł. Specjaliści zatrudnieni w bankowości zarabiali 5200 zł, a w ubezpieczeniach o 200 zł mniej. Mediana wynagrodzeń specjalistów w budownictwie wyniosła 4000 zł, a w ochronie środowiska 3500 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

Na koniec zwróćmy uwagę na poziom płac specjalistów na wybranych stanowiskach w 2013 roku. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów otrzymywali architekci - projektanci systemów IT (mediana - 9700 zł). Administratorzy baz danych (mediana - 7500 zł) zarabiali o 1500 zł więcej niż audytorzy wewnętrzni. Natomiast najniższe płace wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych przypadły bibliotekarzom (2435 zł). Co więcej, 25 proc. z nich zarabiało nie więcej niż 2000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Podsumowanie

Przeciętne zarobki specjalistów w Polsce kształtowały się na poziomie 4200 zł miesięcznie brutto. Warto wspomnieć, że 40 proc. specjalistów zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało płacę wyższą niż w roku poprzednim, a 46 proc. utrzymało wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Standardowo liderem płacowym w Polsce jest województwo mazowieckie (5200 zł). W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli specjaliści zatrudnieni w IT, telekomunikacji, ubezpieczeniach i bankowości. Architekt - projektant systemów IT zarabiał najwięcej wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych. Zarobki architektów były o prawie cztery razy wyższe od płacy bibliotekarzy.

O raporcie
Raport "Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku" składa się z dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach specjalistów, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku.
W części drugiej zaprezentowano wynagrodzenia na 135 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazano:
- rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
- przysługujące świadczenia dodatkowe,
- wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
a) charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
b) cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy),
c) regionu (województwa, miasta i jego wielkości).
Na końcu raportu zamieszczono ranking 135 stanowiskach.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Marcin Niedużak
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | specjaliści | Sedlak&Sedlak
POLECANE zwiń