Najlepiej i najgorzej opłacane branże w Warszawie

Środa, 21 sierpnia 2013 (08:01)

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najlepiej opłacaną branżą w 2012 roku było IT. Zatrudnione w niej osoby otrzymywały przeciętnie 6000 zł. Czy pracownicy tej branży pracujący w Warszawie również otrzymywali najwyższe wynagrodzenie?

Zdjęcie

Najlepiej opłacaną branżą w Warszawie, podobnie jak w Polsce ogółem, była branża IT /123RF/PICSEL
Najlepiej opłacaną branżą w Warszawie, podobnie jak w Polsce ogółem, była branża IT
/123RF/PICSEL

W których branżach w Warszawie zarobki były najwyższe...

Jak wynika z raportu "Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku" najlepiej opłacaną branżą w Warszawie, podobnie jak w Polsce ogółem, była branża IT. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto zatrudnionych w IT wynosiła 8000 zł. Płaca co czwartej osoby była wyższa niż 12 500 zł. Ex aequo z branża IT uplasowała się telekomunikacja. Mediana wynagrodzeń, podobnie jak w przypadku IT, wynosiła 8000 zł. Drugie miejsce należało do branży - przemysł lekki. Osoby zatrudnione w przemyśle lekkim w Warszawie zarabiały przeciętnie 7300 zł. Pracownicy branż energetyka i ciepłownictwo, przemysł ciężki i bankowość zarabiali przeciętnie 7000 zł.

W tabeli 1. zamieszczono szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w najlepiej opłacanych branżach w Warszawie w 2012 roku.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zobacz również:

Największe dysproporcje w wynagrodzeniach osób pracujących w Warszawie w stosunku do osób z pozostałych części Polski zaobserwowano w branży przemysł lekki. Pracownicy zatrudnieni na terenie Warszawy zarabiali aż o 69,8 proc. więcej niż ich koledzy pracujący w pozostałych częściach Polski. Wysokie różnice (59,1 proc.) na korzyść Warszawy zanotowano także w przemyśle ciężkim. Najmniejsze dysproporcje wystąpiły w branży IT. Płace osób zatrudnionych w Warszawie były o 33,3 proc. wyższe od zarobków Polaków ogółem.

Na wykresie 1. zamieszczono szczegółowe informacje o wysokości wynagrodzeń w Warszawie i w Polsce ogółem oraz procentowe różnice wysokości płac.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl
W stolicy zarabia się najlepiej

Zarobki przeciętnego mieszkańca stolicy wynosiły 6000 zł brutto – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. czytaj więcej

Największe dysproporcje płacowe pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią województwa mazowieckiego zaobserwowano w telekomunikacji. Osoby pracujące w stolicy zarabiały aż 80,8 proc. więcej niż ich koledzy zatrudnieni w pozostałej części województwa mazowieckiego. Równie wysoką, wynoszącą 77,2 proc. różnicę odnotowano w bankowości. Wśród najlepiej opłacanych branż najmniejszą dysproporcje płacową zaobserwowano w energetyce i ciepłownictwie. Zaznaczyć jednak należy, że różnica ta wynosiła niemal 50 proc.

W tabeli 2. zamieszczono szczegółowe informacje o wysokości wynagrodzeń w Warszawie i w pozostałej części województwa mazowieckiego oraz procentową różnicę wysokości płac w najlepiej opłacanych branżach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

...a w której najniższe?

Jak wynika z raportu "Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku" najniższe zarobki w Warszawie otrzymywały osoby, które swoją karierę zawodową związały ze szkolnictwem i nauką. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 3680 zł. Płaca co czwartej osoby nie przekraczała 2700 zł. Nieco wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy kultury i sztuki. Zarabiali oni przeciętnie 4200 zł. Mediana wynagrodzeń osób pracujących w organizacjach pozarządowych wynosiła 4365 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl
Zarobki w Warszawie w 2012 roku

Podobnie jak w latach ubiegłych, Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy wyniosło 6000 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012. czytaj więcej

Najwyższe dysproporcje płacowe w najgorzej opłacanych branżach zaobserwowano wśród pracowników organizacji pozarządowych. Ci, zatrudnieni w Warszawie zarabiali o 45,5 proc. więcej niż ich koledzy pracujący w pozostałej części kraju. Różnicę wynoszącą 35,5 proc. na korzyść Warszawy zanotowano wśród zatrudnionych w kulturze i sztuce. Najmniejsze dysproporcje wystąpiły w nauce i szkolnictwie. Płace osób zatrudnionych w Warszawie były o 22,1 proc. wyższe od zarobków Polaków ogółem.

Na wykresie 2. zamieszczono szczegółowe informacje o wysokości wynagrodzeń w najgorzej opłacanych branżach w Warszawie i w Polsce ogółem oraz procentową różnicę wysokości płac.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Największe dysproporcje płacowe pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią województwa mazowieckiego zaobserwowano wśród pracowników organizacji pozarządowych. Osoby  pracujące w stolicy zarabiały aż 57,3 proc. więcej niż ich koledzy zatrudnieni w pozostałej części województwa mazowieckiego. Porównywalne różnice w płacach osób zatrudnionych w Warszawie i poza nią zanotowano w nauce i szkolnictwie oraz kulturze i sztuce. Wynosiły one odpowiednio 22,7 proc. i 22,9 proc.

W tabeli 4. zamieszczono szczegółowe informacje o wysokości wynagrodzeń w Warszawie i w pozostałej części województwa mazowieckiego oraz procentową różnicę wysokości płac w najgorzej opłacanych branżach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl
Wynagrodzenia specjalistów w Warszawie

Podobnie, jak w ubiegłych latach, stolica była liderem płacowym wśród polskich miast. Ile zarabiają specjaliści w Warszawie? czytaj więcej

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Niezależnie od branży, najniższe wynagrodzenie w Warszawie otrzymywali pracownicy szeregowi. Najwyższe płace na tym szczeblu zatrudnienia otrzymywały osoby zatrudnione w branży IT, wynosiły one 4250 zł. Najmniej zarabiali natomiast pracownicy kultury i sztuki, zaledwie 2620 zł. Specjaliści, podobnie jak pracownicy szeregowi, najwyższe wynagrodzenie otrzymywali w branży IT (7550 zł), najniższe zaś w nauce i szkolnictwie (3700 zł). Kierownicy najwięcej zarabiali w telekomunikacji (12 000 zł), najmniej - 5258 zł - w nauce i szkolnictwie. Dyrektorzy zatrudnieni w branży energetyka i ciepłownictwo otrzymywali przeciętnie 27 000 zł. Osoby na najwyższym szczeblu zatrudnienia pracujące w organizacjach pozarządowych zarabiali czterokrotnie mniej (6750 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

O raporcie
Raport "Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku" wydany przez Sedlak & Sedlak, powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce, pozarządowego badania płac. W badaniu wzięło udział 21 072 osób zatrudnionych na terenie Warszawy. Ponad połowę z nich stanowili specjaliści (51,9 proc.). Odsetek kierowników, którzy zdecydowali się na udział w badaniu wyniósł 22,5 proc. badanych, zaś pracowników szeregowych - 18,4 proc. Najmniej liczną grupą były osoby na najwyższym szczeblu zarządzania. Osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie stanowili 7,1 proc.

Sylwia Rębisz
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń