Raport: Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2015 roku?

Niedziela, 3 kwietnia 2016 (06:00)

W ostatniej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonej w 2015 roku, zapytaliśmy respondentów o to, jak zmieniły się ich wynagrodzenia w 2015 roku. Zdaniem 44 proc. badanych, ich pensje nie zmieniły się w porównaniu z 2014 rokiem. Kolejne 42 proc. zadeklarowało, że ich zarobki w 2015 roku były wyższe niż w roku ubiegłym. Niecałe 10 proc. stwierdziło, że ich wynagrodzenia zmniejszyły się w tym czasie.

Zdjęcie

Zmiany wynagrodzeń w 2015 roku /123RF/PICSEL
Zmiany wynagrodzeń w 2015 roku
/123RF/PICSEL

Nieznaczne różnice w opiniach zaobserwowano na poszczególnych szczeblach zarządzania.

W najkorzystniejszej sytuacji byli specjaliści i kierownicy, wśród których blisko 45 proc. stwierdziło, że ich wynagrodzenia wzrosły.

Reklama

W grupie osób na stanowiskach dyrektorskich oraz szeregowych tego zdania było odpowiednio 42,3 proc. i 33,8 proc.

Wśród pracowników szeregowych zaobserwowano też największy odsetek pracowników deklarujących spadek wynagrodzenia w 2015 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.

Zdjęcie

* /&nbsp
*
/ 

Analizując dane na temat zmiany wynagrodzeń, można odkryć pewną prawidłowość: osoby, których wynagrodzenia wzrosły w 2015 roku, zarabiały na ogół więcej niż te, które otrzymywały tyle samo i mniej. Przykładowo dyrektorzy, których pensje wzrosły w 2015 roku zarabiali 14 000 zł brutto na miesiąc.

W rezultacie była to kwota o 4 000 zł wyższa niż dyrektorów z niezmienionym wynagrodzeniem i o 4 200 wyższa od tych, których zarobki spadły.

Największy odsetek osób deklarujących wzrost wynagrodzenia w 2015 roku dotyczył trzech polskich województw: dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W tych rejonach Polski ponad 43 proc. respondentów stwierdziło, że ich pensje zwiększyły się.

Na drugiej stronie bieguna znalazły się województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Tam odsetek pracowników z wyższymi zarobkami w 2015 roku wyniósł odpowiednio 32,3 proc., 34,9 proc. oraz 36,1 proc.

Zdjęcie

* /&nbsp
*
/ 

Mężczyźni częściej deklarowali wzrost wynagrodzeń w 2015 roku niż kobiety. Wśród przedstawicieli płci męskiej odsetek osób, których wynagrodzenia wzrosły wyniósł 44,1 proc., a w przypadku płci żeńskiej było to tylko 39,4 proc. Zdaniem prawie co drugiej kobiety (46 proc.) ich wynagrodzenia nie zmieniły się w 2015 roku.

Ponad połowa osób pracujących w firmach zagranicznych stwierdziła, że ich wynagrodzenia wzrosły w 2015 roku. Z kolei w firmach z przewagą polskiego kapitału tylko 36,4 proc. osób było podobnego zdania. Równocześnie aż 48,1 proc. zadeklarowało, że ich wynagrodzenia nie zmieniły się w porównaniu z 2014 rokiem. Warto też kolejny raz zwrócić uwagę na fakt, że osoby których wynagrodzenia wzrosły w 2015 roku, zarabiały więcej niż te, które otrzymywały tyle samo i mniej. Ta prawidłowość dotyczyła zarówno firm zagranicznych, jak i polskich.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:zarobki
POLECANE zwiń