MPiPS proponuje dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniem

Piątek, 25 stycznia 2013 (07:05)

​MPiPS proponuje dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniem - wynika z projektu ustawy przedstawionym Komisji Trójstronnej przez resort pracy.

Zdjęcie

MPiPS proponuje dopłaty dla pracowników zagrożonych zwolnieniem /Fot Michal Wisniewski Elka.fm  /Reporter
MPiPS proponuje dopłaty dla pracowników zagrożonych zwolnieniem
/Fot Michal Wisniewski Elka.fm /Reporter

- Proponowana regulacja ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12-stu miesięcy - napisano w projekcie ustawy.

- Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na: częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń - dodano.

Reklama

Resort pracy proponuje, aby wypłacanie świadczeń następowało nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń lub - w przypadkach określonych projektowaną ustawą - przez okres 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

- Projekt ustawy określa następujące warunki uzyskania przez przedsiębiorcę określonego w projektowanej ustawie wsparcia: osiągnięcie średniego spadku obrotów gospodarczych (w szczególności spadku zamówień, sprzedaży) nie mniej jednak niż o 20 proc., (...) brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i składkach na Fundusz Pracy, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, przedłożenie uproszczonego planu naprawczego obejmującego jeden rok, uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorców zamierzających korzystać z rozwiązań ustawy dłużej niż 6 miesięcy - napisano.


Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:MRPiPS | bezrobocie | praca | dopłata
POLECANE zwiń