Młodzi ludzie w starciu z rynkiem pracy już od liceum

Czwartek, 3 lipca 2014 (06:00)

Jak pokazuje raport PwC młodzi ludzie coraz wcześniej zderzają się z rynkiem pracy. Rośnie niezadowolenie z poziomu edukacji, spada wartość dyplomów uczelni wyższych.

Zdjęcie

Dyplom uczelni nie jest gwarantem sukcesu na rynku pracy /123RF/PICSEL
Dyplom uczelni nie jest gwarantem sukcesu na rynku pracy
/123RF/PICSEL

Aż 62% uczniów szkół średnich deklaruje, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Przy wyborze studiów ważniejsza od renomy uczelni jest dla nich perspektywa znalezienia pracy, stawiają też na swoje pasje.

Wraz z wiekiem rośnie niezadowolenie z poziomu edukacji - ponad połowa absolwentów ma poczucie, że szkoła/uczelnia nie przygotowała ich odpowiednio do pracy - wynika z raportu PwC "(Nie)świadome wybory zawodowe" podsumowującego pierwsze na rynku badanie młodych ludzi - od licealistów do absolwentów szkół wyższych.      

Reklama

Oferty pracy dla Ciebie

Jak pokazuje raport PwC młodzi ludzie obecnie coraz wcześniej zderzają się z rynkiem pracy. Aż 62% uczniów szkół średnich (licea i technika) uważa, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Blisko 1/3 z nich decyzję o dalszej karierze podjęła w trakcie nauki w szkole średniej, a 27% wskazuje na wcześniejszy etap swojej edukacji. Z kolei, w przypadku studentów tylko 17% twierdzi, że nie ma jeszcze planów zawodowych. Po ukończeniu studiów pewność ta zanika. Odsetek niezdecydowanych wśród absolwentów jest wyższy i wynosi 25%.  

Najważniejszym czynnikami decydującymi o wyborze studiów dla wszystkich grup respondentów okazały się ambicje i pasje (uczniowie szkół średnich 58%, studenci 61%, absolwenci 56%).

Na drugim miejscu jako uplasowała się perspektywa znalezienia pracy po studiach, jednak ten czynnik największe znaczenie ma dla najmłodszych badanych, wskazało na niego 55% uczniów szkół średnich. Dla studentów (42%) i absolwentów (32%) jest on co prawda także drugim co do ważności aspektem, ale jego waga zdecydowania spada wraz z wiekiem.

Dopiero na trzeciej pozycji znalazła się renoma uczelni, którą nisko ocenili uczniowie szkół średnich (17% wskazań). To kryterium jest najważniejsze dla samych studentów (34%), ale już po zakończeniu studiów jego wartość maleje (absolwenci 31%).   52% absolwentów wskazało, że uczelnia, w której studiowali nie przygotowała ich do pracy. Studenci są mniej srodzy w ocenie (ponad 30%), ale także potwierdzają, że szkoły wyższe nie przygotowują dostatecznie dobrze do starcia z rynkiem pracy.

Choć opinie uczniów liceów i techników były bardziej optymistyczne około 30% zadeklarowało, że szkoła/uczelnia może odpowiednio przygotować ich do zawodu, to także tutaj odsetek pesymistów był znaczny (28%). Ponad 40% wskazało na brak przygotowania zawodowego w ramach nauki.

Niemal dwa razy więcej absolwentów niż uczniów szkół średnich uważa, że rozwój osobisty jest ważniejszy od wynagrodzenia w pracy. Prawdopodobnie rozbieżności te wynikają z rosnącej, wraz z wiekiem, dojrzałości młodych ludzi. Są też zgodne z wynikami prezentowanymi w raporcie "Młodzi 2011", według którego wynagrodzenie ważniejsze jest dla osób z niższym wykształceniem, a rozwój dla osób lepiej wykształconych.

Zdjęcie

Ankieta młodych o rynku pracy /&nbsp
Ankieta młodych o rynku pracy
/ 

_ _ _

Raport PwC "(Nie) świadome wybory zawodowe" powstał w oparciu o ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzone w okresie luty - maj 2014 r. W badaniu wzięło udział łącznie 2474 respondentów, a wśród nich: uczniowie szkół średnich (liceum/technikum ) - 581 ankietowanych, studenci - 1188  ankietowanych i absolwenci - 378 ankietowanych. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
POLECANE zwiń