Jakie cechy powinny charakteryzować idealnego szefa?

Niedziela, 21 lipca 2013 (06:00)

Bank Danych o Inżynierach, w swojej najnowszej sondzie z czerwca 2013 roku, zapytał o cechy idealnego szefa. Inżynierowie i informatycy mogli wskazać do sześciu cech, które są według nich najważniejsze.

. Nie ma złotej definicji idealnego kierownika, która sprawiałaby, iż ta reguła dałaby się zastosować do wszystkich. Różne branże wymagają rozmaitych predyspozycji. Sektor handlowy wymaga kontaktu z ludźmi, samodzielności oraz umiejętności negocjacyjnych. Natomiast w branży IT ważna jest wiedza i umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Istnieje natomiast kilka cech, które powinny charakteryzować każdego przełożonego. Według inżynierów i informatyków najważniejszą cechą przełożonego jest umiejętność podejmowania decyzji. Ponad 62% głosujących, wybrało ją jako przodującą. 

Wszelkie decyzje kierownika powinny być przemyślane. Przy podejmowaniu decyzji menedżer powinien korzystać z wiedzy nie tylko swojej, ale również podwładnych. Powinien brać odpowiedzialność za swoje decyzje i sprawnie reagować na potrzeby organizacji i zespołu. Kolejną cechą idealnego przywódcy jest sprawiedliwość. Na ten aspekt głosowało 51,9% respondentów. Lider zespołu powinien adekwatnie rozdzielać zadania, jak również angażować się w sprawy pracowników równomiernie. Umiejętne delegowanie zadań stanowi podstawę skutecznego zarządzania organizacją. Prawie połowa głosujących, bo aż 49,4% uważa, że umiejętność rozwiązywania problemów to ważna cecha kierownika. Rozumienie problemów i konfliktów na każdym szczeblu umożliwia pracę całego zespołu.

Szef musi być ekspertem w swojej dziedzinie, dlatego też doświadczenie i wiedza są podstawowymi elementami jego pracy. Zmysł organizacyjny (49,4%) czyli planowanie działań nie tylko swoich, ale również całego zespołu. Ta bardzo ważna cecha menedżerów, bez której żaden zespół nie będzie w stanie sprawnie i rzetelnie funkcjonować. Umiejętność wyznaczania i przestrzegania priorytetów, umiejętność tworzenia planów i podążania nimi to droga do sukcesu. 

Cechy przywódcze są bardzo ważnym aspektem w pełnieniu funkcji kierownika, tak wskazuje 36,7% specjalistów. Umiejętne skupienie wokół siebie ludzi, bycie inicjatorem, posiadanie dobrej orientacji w najróżniejszych sprawach oraz skłanianie innych aby podążali w tym samym kierunku - tylko człowiek z takim charakterem może zarządzać zespołem  w sposób fachowy. Dobry kierownik powinien również jasno i rzetelnie określać swoją strategię działania, cele do których zmierza firma.

Komunikatywność to cecha szefa, którą wybrało 35,4% głosujących. Szef powinien szczerze porozumiewać się ze swoimi współpracownikami  oraz przywiązywać dużą wagę do lepszej, pozytywnej komunikacji. Koncentrowanie się na rozmówcy może efektywnie wpływać na pozytywne relacje z podwładnymi. Powinien wspierać wymianę informacji w zespole i tym samym budować zaufanie pośród pracowników. Wśród cech idealnego szefa znalazła się również umiejętność współpracy. Glosowało na nią ponad 35,4% respondentów.

Interakcje zachodzące w zespole zależą w dużej mierze od przywódcy. Zdolność pracy w zespole obejmuje wiele aspektów takich jak: negocjacje czy asertywność. Zaangażowanie w sprawy każdego pracownika, indywidualne podejście do każdego członka zespołu są bardzo istotne.  Idealny szef wierzy w to co robi, jak również umie zachęcić innych do działania. Powinien być autorytetem i wzorem dla podwładnych. Bez doskonałej komunikacji i szacunku nie będzie umiał zdobyć zaufania podwładnych. Dzięki skutecznemu przywódcy, który stoi na czele grupy, organizacja może tylko dążyć do sukcesu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
POLECANE zwiń