Bez pleców nie dostaniesz w Polsce pracy?

Sobota, 7 listopada 2015 (06:00)

Prawie 33 proc. Polaków otrzymuje oferty pracy po znajomości lub wykorzystując kontakty osobiste. Jeśli rekomendujemy do pracy znajomych, ma to miejsce głównie wtedy, kiedy mają odpowiednie kompetencje.

Zdjęcie

Żeby dostać pracę trzeba mieć plecy? /123RF/PICSEL
Żeby dostać pracę trzeba mieć plecy?
/123RF/PICSEL

Obecnie coraz rzadziej postrzegamy polecanie do pracy jako zjawisko nieetyczne lub nadużywanie kontaktów. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez portal Praca.pl.

Jak pokazują wyniki badania serwisu, ponad 75 proc. respondentów deklaruje, że poleciłoby znajomych do pracy, ale tylko wtedy, gdy byliby dobrymi kandydatami na dane stanowisko. Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36 proc. ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Zaledwie 7,9  proc. ankietowanych uważa, że jest to nieetyczne, a tylko dla 7,5 proc. to nadużywanie kontaktów.

Z ponad 2800 odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu portalu Praca.pl wynika, że 30,8  proc. osób znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości. O tym, iż nasze postrzeganie takiej formy poszukiwania pracy zmieniło się na przestrzeni lat świadczą nie tylko deklaracje ankietowanych, ale również wdrażane w firmach z sukcesem systemy rekomendacji pracowniczych.

Programy poleceń stanowią obecnie dobry sposób pozyskiwania wartościowych pracowników, tym bardziej, że sytuacja na rynku pracy zmienia się i jest coraz trudniej o wykwalifikowaną kadrę. Rekomendowany kandydat ma zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje, ponieważ osoba polecająca doskonale go zna i wie, że będzie dobrym pracownikiem na danym stanowisku. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie na Praca.pl programu "Wynagrodzenie za polecenie", w ramach którego każdy może pomóc znajomym w poszukiwaniu pracy i jeszcze na tym zarobić. - komentuje Michał Filipkiewicz z serwisu Praca.pl.

Kiedyś pejoratywnie postrzegane zjawisko "pracy po znajomości" aktualnie stało się punktem wyjścia do stworzenia skutecznej metody pozyskiwania kandydatów i efektywnym źródłem poszukiwania pracy. Ponad 47 proc. respondentów uważa, że pracę znajduje się głównie po znajomości. Najczęściej pracy w ten sposób poszukują ludzie młodzi w wieku 25 - 34 lat (40,4 proc.) oraz 35 - 44 lat (28,4 proc.). Również osoby starsze chętnie korzystają z rekomendacji - 15,4 proc. to osoby pomiędzy 45 - 54 rokiem życia.

Wyniki sondy pokazują pewien dysonans i hipokryzję w postrzeganiu zjawiska "pracy po znajomości" i jego funkcjonowania w społeczeństwie. Z jednej strony mamy dochodzące z rynku głosy, iż "bez pleców" nie można znaleźć pracy i że rynkiem rządzą układy i koneksje, z drugiej strony jednak, jak potwierdza sonda portalu Praca.pl, jest to obecnie skuteczna forma poszukiwania pracy.

*Badanie "Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy" zostało zrealizowane na próbie ponad 2800 respondentów w okresie lipiec - sierpień 2015 r. przez portal Praca.pl

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:praca | plecy | szukanie pracy
POLECANE zwiń