Będzie zakaz stosowania zobowiązań wekslowych?

Środa, 9 października 2013 (06:00)

W ocenie Pracodawców RP wprowadzenie do Kodeksu pracy zakazu stosowania zobowiązań wekslowych należy uznać za zbędne. – Naszym zdaniem rozwiązanie zaproponowane w poselskim projekcie powiela regulację, która już istnienie w przepisach – mówią eksperci Organizacji.

W opinii ekspertów Pracodawców RP zakaz stosowania weksli można wyprowadzić z art. 300 k.p. Ponadto został on potwierdzony w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zatem obecnie sytuacja jest jednoznaczna - nie można stosować zobowiązań wekslowych wobec pracowników. Tego typu działanie uznaje się za niezgodne z prawem, a sam weksel - za nieważny z mocy prawa. Takie stanowisko podziela również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.   

Oferty pracy dla Ciebie

Wątpliwości Pracodawców RP wzbudza także zamiar wpisania zakazu stosowania zobowiązań wekslowych do podstawowych zasad prawa pracy. - Należy bowiem zaznaczyć, że rozdział II Kodeksu pracy zawiera zasady prawne o charakterze normatywnym, których źródłem jest przede wszystkim Konstytucja RP - przypominają eksperci Organizacji. Podkreślają jednocześnie, że zdarzające się przypadki stosowania weksli wobec pracowników są karkołomną próbą zabezpieczenia swojego majątku przez pracodawcę.  

Reklama

Z drugiej strony trudno się dziwić przedsiębiorcom, że starają się przynajmniej ograniczyć problem związany z okradaniem i oszukiwaniem ich przez pracowników. Jak bowiem wynika z raportu z 2012 r., przygotowanego przez Pracodawców RP oraz Euler Hermes, aż 78% firm w Polsce dotyka tzw. anomia pracownicza. W samym handlu detalicznym straty finansowe przedsiębiorców z tego tytułu wyniosły ponad 1,7 mld zł. Według Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicznym zajmujemy pod tym względem trzecie miejsce w Europie.   Zdaniem ekspertów Pracodawców RP z uwagi na skalę zjawiska kradzieży w firmach konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które je ograniczą. - Mamy nadzieję, że pomysłodawcy projektowanej regulacji dostrzegą również ten problem i zamiast skupiać działania legislacyjne jedynie na skutkach, spróbują wyeliminować ich przyczynę - kończą eksperci.  

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
Więcej na temat:kodeks pracy | prawo pracy | weksel | weksle
POLECANE zwiń