Zarobki funkcjonariuszy służby więziennej

Niedziela, 18 grudnia 2011 (06:00)

Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej określa ją jako umundurowaną i uzbrojoną formację apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.

Zdjęcie

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formację apolityczną. Fot. Łukasz Szeląg /Reporter
Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formację apolityczną. Fot. Łukasz Szeląg
/Reporter
Praca w SW nie jest łatwa ani przyjemna. Wymaga niezwykłej odporności na stres. Owszem, funkcjonariusze otrzymują dodatki w postaci trzynastek i po 15 latach przechodzą na emeryturę, ale rzadko się mówi, iż wynosi ona 40 proc. ostatniej pensji. Warto wspomnieć, że 46 proc. funkcjonariuszy ma wykształcenie wyższe (jest to jeden z najwyższych odsetek wśród służb mundurowych).

Na wynagrodzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej składa się uposażenie zasadnicze (wynikające z zajmowanego stanowiska) oraz trzy dodatki o charakterze stałym: dodatek za wysługę lat wedle ustawy o Służbie Więziennej, dodatek za posiadany stopień (tak samo jak w przypadku żołnierzy i innych formacji mundurowych), a także dodatek służbowy (regulowany uznaniowo).

Reklama

Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 9 lutego 2011 r.) określa kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1523,29 zł. Aby obliczyć uposażenie zasadnicze danego funkcjonariusza Służby Więziennej należy pomnożyć tą kwotę przez mnożnik przeciętnego uposażenia (zależy on od grupy zaszeregowania; w SW jest ich od 1 do 40), (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej) oraz przez tzw. wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej. Wynosi on 2,65 i jest to charakterystyczny wskaźnik dla SW ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości. Jak zatem kształtują się zarobki funkcjonariuszy?

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe uposażenie zasadnicze otrzymuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Miesięcznie jego konto zasila kwota 7849 zł brutto. Należy mieć na uwadze, iż jest to suma bez dodatków o charakterze stałym, o których była mowa wcześniej. 5002 zł brutto - to płaca naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora biura, naczelnego lekarza oraz głównego księgowego Centralnego Zarządu Służb Więziennych. Stanowiska te zaszeregowane są w 37 grupie. Doradca Dyrektora Generalnego oraz kierownik zespołu zarabiają 4540 zł brutto. Na 3754 zł brutto miesięcznie może liczyć starszy kontroler i specjalista. Najniżej w hierarchii stanowisk przewidzianych dla oficerów Centralnego Zarządu SW jest usytuowany młodszy inspektor. Jego uposażenie zasadnicze to 2382 zł brutto.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Starszy instruktor, instruktor i młodszy instruktor ze stopniem chorążego otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości odpowiednio: 2382 zł brutto, 2203 zł brutto oraz 2045 zł brutto.

Z kolei podoficerowie zarabiają od 1055 zł brutto do 2111 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Tak, jak już zostało nadmienione, funkcjonariusze SW oprócz uposażenia zasadniczego otrzymują dodatki. Pierwszym z nich jest dodatek za wysługę lat. Aby ustalić wysokość tego dodatku bierze się pod uwagę dokumenty znajdujące się w aktach osobowych funkcjonariusza na dzień przyjęcia do służby (dotyczy to jednak tylko okresów służb - poprzednia praca zawodowa nie jest w wysługę wliczana, np. jeśli ktoś był zawodowym żołnierzem to otrzyma wysługę za ten okres, natomiast jeśli pracował np. jako nauczyciel w szkole - nie). Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (art. 58. 1.) reguluje kwestię wysokości dodatku za wysługę lat. Funkcjonariusze otrzymują:

* 5 proc. uposażenia zasadniczego - po dwóch latach służby,

* 10 proc. uposażenia zasadniczego - po pięciu latach służby,

* 15 proc. uposażenia zasadniczego - po 10 latach służby,

* 20 proc. uposażenia zasadniczego - po 15 latach służby,

* 25 proc. uposażenia zasadniczego - po 20 latach służby,

* 30 proc. uposażenia zasadniczego - po 25 latach służby,

* 35 proc. uposażenia zasadniczego - po 30 latach służby.

Kolejnym dodatkiem o charakterze stałym jest dodatek za stopień. Jego wysokość jest ustalona w stawkach miesięcznych dla każdego stopnia w poszczególnych korpusach (od szeregowego do generała).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najniższą stawkę otrzymuje podporucznik - 950 zł brutto. Z kolei porucznik - 1003 zł. Na 1214 zł brutto miesięcznie został "wyceniony" stopień majora, a 105 zł więcej stopień podpułkownika (1319 zł). Dodatek za posiadanie trzech gwiazdek i dwóch belek na rękawie pułkownika wynosi 1477 zł brutto. Generał, usytuowany najwyżej w hierarchii, zarabia dodatkowo 1688 zł.

Im funkcjonariusze niżsi stopniem tym i niższe dodatki. Poniżej 1000 zł brutto otrzymuje korpus chorążych.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Dodatek za stopień starszego chorążego to 866 zł brutto. Niewiele mniej, bo 823 zł otrzymuje chorąży. Najniższy stopniem w tym korpusie - młodszy chorąży - zarabia dodatkowo 792 zł brutto.

Dodatek za stopień przysługuje również korpusowi podoficerów i szeregowych.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najwyższym stopniem w korpusie podoficerów jest starszy sierżant sztabowy. Jego stawka miesięczna za stopień wynosi 676 zł brutto. O 53 zł więcej otrzymuje sierżant sztabowy. Pozycja plutonowego zapewnia dodatek w wysokości 517 zł do uposażenia zasadniczego. Najniższy stopniem podoficer to kapral. Każdego miesiąca zarabia dodatkowo 475 zł brutto. W korpusie szeregowych dodatki za stopień wynoszą 338 zł brutto (starszy szeregowy) i 317 zł brutto (szeregowy).

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

Ostatnim z dodatków o charakterze stałym jest dodatek służbowy. Jego wysokość również ustala się kwotowo. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 13 stycznia 2011 roku, nie może on przekroczyć 50 proc. otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Milena Semeniuk

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń