Konieczność wypłaty zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy

Wtorek, 14 grudnia 2010 (06:00)

Przez cały październik pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy zasiłek przysługuje za 30, czy za 31 dni? Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3000 zł. Jak ustalić jego zasiłek za październik?

Pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy za wszystkie dni niezdolności do pracy w październiku, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynika to z art. 11 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512). Zasada ta dotyczy również wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. W konsekwencji pracownik, niezależnie od liczby dni w miesiącu, powinien otrzymać zasiłek będący iloczynem dniówki chorobowej i dni danego miesiąca. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w październiku.

Reklama

Jak wynika z pytania, pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Zakładając, że jest uprawniony do 80% zasiłku i przyjmując, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania lub w ciągu okresu krótszego (w przypadku, gdyby był zatrudniony krócej u danego pracodawcy) nie otrzymywał innych składników i tę kwotę możemy uznać za miesięczną podstawę świadczenia, zasiłek chorobowy obliczymy następująco:

3000 zł × 13,71% (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe) = 411,30 zł

3000 zł - 411,30 zł = 2588,70 zł

2588,70 zł : 30 = 86,29 zł

86,29 zł × 80% = 69,03 zł

69,03 zł × 31 dni = 2139,93 zł

Kwota brutto zasiłku chorobowego za październik 2010 r. wyniesie zatem 2139,93 zł.

Anna Kopyść

Podstawa prawna

  • art. 11 ust. 4, art. 36 ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • art. 92 Kodeks pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:zarobki
POLECANE zwiń