Do tej pracy będą dopłaty!

Wtorek, 18 października 2011 (06:00)

Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej, z aktywnym udziałem przedstawicieli Pracodawców RP, negocjuje propozycje zmian w sprawie telepracy. Wnioskodawcy zmian proponują złagodzić obowiązki, jakie muszą spełniać firmy, które wprowadzają telepracę. Chcą także, by z publicznych środków dofinansowana była praca.

Zdjęcie

Czy będą dopłaty do telepracy? /AFP
Czy będą dopłaty do telepracy?
/AFP

Jak wynika z najnowszych badań, 3,2 proc. polskich pracodawców zatrudnia pracowników w formie telepracy. Na Zachodzie jest to kilkanaście procent. - Praca na odległość nie jest u nas tak popularna jak na Zachodzie głównie ze względu na nałożone na pracodawców szczegółowe obowiązki w zakresie BHP oraz reglamentację stanowisk, które mogą być organizowane w systemie telepracy - tłumaczy ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

Reklama

Problematyczna jest np. kwestia zatrudniania przedstawicieli handlowych w formie telepracy. Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje wykładni, zgodnie z którą nie wszyscy przedstawiciele handlowi mogą być telepracownikami.

- Konieczne jest poszerzenie katalogu stanowisk oraz zmiana kodeksowej definicji telepracy. Należy też dążyć do stworzenia szerokiej definicji, zgodnie z którą w tej formie mogą być wykonywane każde zadania wymagające indywidualnego porozumiewania się na odległość, w tym także przy wykorzystaniu przesyłu danych - mówi Wioletta Żukowska.

Innym problemem jest odpowiedzialność pracodawcy za BHP w domu telepracownika. Zdaniem Pracodawców RP z całą pewnością powinna ona zostać ograniczona. - Obecnie prawo nakłada na pracodawców obowiązki, których realizacja w praktyce często jest niemożliwa.

Trzeba przypomnieć, że w przypadku chałupników, których sytuacja jest podobna do telepracowników, większość przepisów działu dziesiątego k.p. jest wyłączona - zauważa Wioletta Żukowska.

Telepraca szansą

Telepraca jest szansą na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, głównie kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. - Dobrym rozwiązaniem byłoby dofinansowanie np. do zakupu sprzętu, środki mogłyby być wypłacane z Funduszu Pracy lub PFRON - mówi Wioletta Żukowska.

Inna propozycja dotyczy rozszerzenia telepracy na umowy cywilnoprawne, tak jak przewiduje to europejskie porozumie ramowe z 2002 r. W opinii Pracodawców RP w tym przypadku wątpliwości nasuwa kwestia obowiązków z zakresu BHP oraz odpowiedzialności pracodawcy za sprzęt.

Pracodawcy RP

_ _ _ _ _

W Polsce tylko nieco ponad 3 procent pracowników jest zatrudnionych w formie telepracy czyli pracy na odległość. Tymczasem ten tryb zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. W Unii Europejskiej w tym systemie pracuje kilkanaście procent osób. Zdaniem Witolda Polkowskiego z organizacji Pracodawcy RP powodem tak nikłego zainteresowania telepracą w naszym kraju są złe rozwiązania prawne.

Przeszkodą jest chociażby reglamentacja stanowisk, które mogą być organizowane w systemie pracy zdalnej czy zbyt szczegółowe obowiązki nałożone na pracodawców z zakresu BHP. Witold Polkowski zwrócił uwagę, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za temperaturę w domu pracownika czy za stan instalacji elektrycznej a przecież nie ma na to wpływu.

Dopłaty

Nie może wejść do domu pracownika bez zaproszenia - podkreśla Witold Polkowski.

Pracodawcy chcą również wprowadzenia systemu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy organizują telepracę dla zatrudnionych już osób, które w jakimś okresie w innej formie pracować nie mogą. Chodzi na przykład o matki małych dzieci czy osoby opiekujące się chorymi rodzicami. Zdaniem ekspertów czynnikiem ograniczającym zatrudnianie w formie telepracy jest także niska elastyczność rynku pracy oraz problem z dostępem do nowoczesnych technologii.

A szkoda, bo dobrze zorganizowana telepraca niesie wiele korzyści - podkreśla prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Dodaje, że pracownicy zyskują równowagę pomiędzy karierą zawodową a życiem prywatnym, pracodawcy natomiast mogą zmniejszyć koszty związane z przygotowaniem stanowiska pracy. Zyskują tez wzrost efektywności pracy oraz zmniejszenie absencji chorobowej.

Organizacje pracodawców i związki zawodowe negocjują w Komisji Trójstronnej propozycje zmian w zasadach zatrudniania na odległość. Chcą złagodzić obowiązki, jakie muszą spełniać firmy, które wprowadzają telepracę. Proponują także, aby z publicznych środków dofinansowana była praca w domu tych osób, które czasowo nie mogą świadczyć jej w firmie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

IAR/PAP/INTERIA.PL
Więcej na temat:pracy | Pracodawcy RP | zmiana | telepraca | zmiany
POLECANE zwiń