Zarobki w województwie śląskim w 2015 r.

Sobota, 26 marca 2016 (05:58)

Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2015 roku wyniosła 3500 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Z kolei 25 proc. mieszkańców tego regionu zarabiało 5280 zł i więcej, a co czwarty otrzymywał 2570 zł i mniej.

Zdjęcie

Hala sportowa Spodek w Katowicach /123RF/PICSEL
Hala sportowa Spodek w Katowicach
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Katowice - trzy razy na tak

Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce, na jego terenie znajduje się 71 miast. Największym miastem, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni są Katowice. Miasto to wiedzie prym również pod względem wysokości wynagrodzeń. W 2015 roku mediana płac katowiczan wyniosła 4200 zł brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w Tychach oraz Gliwicach. Tam mediany zarobków wyniosły kolejno 4048 zł oraz 4000 zł. Znacznie niższe płace odnotowano w Cieszynie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2811 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Województwo śląskie, oprócz tego, że jest najbardziej zurbanizowane, jest również najbardziej uprzemysłowione w Polsce. Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle ciężkim wyniosła tam 4150 zł brutto. Wyższe przeciętne płace odnotowano w branży IT, energetyce i ciepłownictwie oraz w bankowości. Najniżej opłacaną branżą na Górnym Śląsku okazały się usługi dla ludności, gdzie mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła zaledwie 2700 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W woj. śląskim wyższe płace w większych firmach

Przeciętnie najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w wielkich i dużych przedsiębiorstwach. Mediany wynagrodzeń tych osób wyniosły 4000 zł. Przeciętnie 35 proc. mniej otrzymywali pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2600 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Biorąc pod uwagę staż pracy, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które pracują od 11 do 15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4200 zł. O 200 zł niższe przeciętne płace otrzymywali ci, którzy pracowali 16 lat i więcej oraz zatrudnieni ze stażem pracy wynoszącym 9 - 10 lat. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w pierwszym roku swojej pracy. Mediana ich zarobków wyniosła zaledwie 2500 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

Kierownik projektu w województwie śląskim przeciętnie otrzymywał 7000 zł brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń programistów .NET wyniosła 5000 zł. O niecałe tysiąc złotych mniej otrzymywali przeciętnie technolodzy produkcji. Z kolei o połowę mniej uzyskiwali pracujący na stanowisku kasjer/sprzedawca. Ponadto, co czwarty zatrudniony w tym charakterze zarabiał 1800 zł i mniej. Przypomnijmy, że w 2015 roku płaca minimalna w Polsce wyniosła 1750 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń