Zarobki w województwie pomorskim w 2017 roku

Poniedziałek, 9 kwietnia (06:00)

Połowa osób pracujących w 2017 roku w województwie pomorskim zarabiała od 3061 do 6000 zł brutto miesięcznie. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w tym regionie wyniosła 4199 zł brutto.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Wynagrodzenia osób w różnym wieku

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w różnych miejscowościach

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wykształcenie

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Znajomość angielskiego

Mediana wynagrodzeń osób znających język angielski na poziomie podstawowym oraz nie znających go wcale wyniosła 3500 zł. Osoby ze znajomością średniozaawansowaną tego języka zarabiały przeciętnie 4210 zł brutto. Z kolei użytkownicy zaawansowani otrzymywali 5500 zł brutto.

Reklama

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Branże

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | pomorze
POLECANE zwiń