Zarobki w województwie podkarpackim w 2016 roku

Wtorek, 28 marca 2017 (06:00)

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2016 roku wynosiła 3200 zł brutto. Co czwarty mieszkaniec województwa zarabiał mniej niż 2414 zł, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4490 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe miesięczne płace otrzymywali zatrudnieni w stolicy województwa - Rzeszowie. Mediana miesięcznych zarobków wynosiła tam 3500 zł. Wynagrodzenia w Stalowej Woli i Mielcu były o 200 zł niższe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Podobnie jak w innych częściach kraju, najwyższe płace w województwie podkarpackim otrzymywali pracownicy branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3720 zł. Niewiele mniej zarabiali pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim. Najmniej natomiast zarobili pracownicy świadczący usługi dla ludności (2501zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2016 roku dyrektorzy zatrudnieni na terenie województwa podkarpackiego otrzymywali zarobki w wysokości 9200 zł. Natomiast mediana płac pracowników szeregowych wynosiła 2400 zł, co stanowiło 26 proc. płac dyrektorskich.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Spośród wybranych stanowisk najwyższe zarobki otrzymywali główni księgowi. Mediana ich miesięcznych płac to 4100 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe płace oferowały wielkie i duże przedsiębiorstwa. Mediana wynagrodzeń w tych firmach to 3500 zł. O 900 zł mniej zarabiali pracownicy mikroprzedsiębiorstw.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń