Zarobki w województwie małopolskim w 2015 r.

Poniedziałek, 21 marca 2016 (05:57)

Według raportu "Diagnoza Społeczna 2015 - warunki i jakość życia Polaków" województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem ogólnej jakości życia w latach 2007-2015. A jak na odczucia mieszkańców może wpływać poziom wynagrodzenia w tym regionie? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 mediana wynagrodzeń w Małopolsce wyniosła 3900 zł brutto miesięcznie. Tym samym województwo uplasowało się ex aequo z województwem pomorskim na trzecim miejscu w zestawieniu regionów o najwyższej medianie wynagrodzeń całkowitych. Wyższe wynagrodzenia odnotowano jedynie w woj. mazowieckim i dolnośląskim.

Zdjęcie

Najwyższe zarobki odnotowano w Krakowie, gdzie mediana płac wyniosła 4300 zł brutto miesięcznie /123RF/PICSEL
Najwyższe zarobki odnotowano w Krakowie, gdzie mediana płac wyniosła 4300 zł brutto miesięcznie
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

"Kraków jest jak pryzmat/przez który pięknieje ojczyzna" (Jan Sztaudynger)

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w stolicy województwa - Krakowie, gdzie mediana płac wyniosła 4300 zł brutto miesięcznie. To o 400 zł więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce. Znacznie niższe przeciętne wynagrodzenia - po 3000 zł zanotowano w: Bochni, Oświęcimiu i Nowym Sączu.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Prym wiedzie IT

Najwyższe przeciętne wynagrodzenia zanotowano w branży IT, gdzie mediana płac wyniosła 6000 zł brutto. Warto zaznaczyć, że jest to najwyżej opłacana branża w całej Polsce. Na drugim miejscu znalazła się bankowość z medianą wynagrodzeń wynoszącą 5300 zł. Wysokie płace odnotowano również w telekomunikacji, tam mediana zarobków wyniosła 4825 zł. Najniżej opłacaną branżą w województwie małopolskim była kultura i sztuka z medianą płac 2700 zł. Wśród najniżej opłacanych branż znalazły się również usługi dla ludności i sektor publiczny, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 2940 zł i 3055 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykształcenie jest ważne

Województwo małopolskie jest trzecim w Polsce pod względem liczby studentów. W 34 uczelniach kształci się ponad 200 tys. osób. Ponadto działa w nim najstarsza w Polsce uczelnia wyższa - Uniwersytet Jagielloński. Jak wynika z poniższego wykresu, opłaca się studiować. Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra pracujący w Małopolsce przeciętnie otrzymywali 4600 zł brutto miesięcznie. To o 59 proc. więcej niż wyniosła mediana wynagrodzeń pracowników z wykształceniem średnim. Osoby te otrzymywały przeciętnie 2900 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Mediana wynagrodzeń dyrektorów ds. sprzedaży wyniosła 10 400 zł brutto miesięcznie. Magazynier, aby zarobić tyle co dyrektor sprzedaży, musiałby przepracować równo cztery miesiące. Przeciętne wynagrodzenie małopolskich magazynierów w 2015 roku wyniosło 2600 zł. W tym samym roku mediana płac kierowników projektów wyniosła 7000 zł, programistów Java 6500 zł, a analityków finansowych 4500 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń