Zarobki w województwie lubuskim w 2016 r.

Piątek, 31 marca 2017 (06:00)

Zatrudnieni w woj. lubuskim zarabiali w 2016 roku przeciętnie 3500 zł brutto miesięcznie. Co czwarty pracownik zarabiał ponad 4900 zł. Natomiast zarobki 25 proc. osób zatrudnionych nie przekraczały 2600 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

Spośród wybranych miast woj. lubuskiego najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2016 roku w Zielonej Górze /123RF/PICSEL
Spośród wybranych miast woj. lubuskiego najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2016 roku w Zielonej Górze
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zarobki w wybranych miastach

Spośród wybranych miast woj. lubuskiego najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2016 roku w Zielonej Górze - przeciętnie 3600 zł brutto miesięcznie. Nieco niższą medianę odnotowano w Świebodzinie - 3550 zł brutto miesięcznie i w Gorzowie Wielkopolskim - 3500 zł miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w wybranych branżach i na wybranych stanowiskach

Najwyżej opłacaną branżą w woj. lubuskim była branża IT. Mediana płac informatyków wyniosła 5215 zł brutto miesięcznie. Z kolei najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w nauce i szkolnictwie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2635 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości

Najwyżej wynagradzani byli pracownicy firm dużych (od 250 do 999 pracowników). Mediana ich płac w 2016 roku to 3800 zł brutto miesięcznie. W wielkich firmach (powyżej 1000 zatrudnionych), mediana wynagrodzeń była nieco niższa i w 2016 roku wyniosła 3700 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób w firmach polskich i zagranicznych

Mediana wynagrodzeń pracowników firm zagranicznych z województwa lubuskiego wyniosła w 2016 roku 4000 zł i była o 800 zł wyższa niż w firmach polskich.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Maciej Łukasiak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń