Zarobki w województwie lubelskim w 2017 r.

Poniedziałek, 22 października 2018 (05:52)

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2017 roku mediana wynagrodzeń w województwie lubelskim wyniosła 3393 zł brutto miesięcznie. Jedna czwarta pracowników zarabiała powyżej 4689 zł brutto. Z kolei 25 proc. zarabia poniżej 2583 zł brutto.

Zdjęcie

(zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL
(zdj. ilustracyjne)
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w miastach

Mapa 1. przedstawia wynagrodzenia w miastach województwa lubelskiego, których przynajmniej 100 mieszkańców wypełniło naszą ankietę. Najwyższe zarobki otrzymali pracownicy zatrudnieni w Puławach (3840 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w branżach

Branżą o najwyższej medianie wynagrodzeń w województwie lubelskim były technologie informatyczne (4762 zł). Powyżej mediany wojewódzkiej zarabiano również w następujących branżach: przemysł ciężki (3770 zł), energetyka (3636 zł), budownictwo (3618 zł), bankowość (3600 zł), przemysł lekki (3600 zł) oraz rolnictwo (3493 zł). Wykres 1. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń w różnych branżach, dla których liczba wypełnionych ankiet była większa niż 100.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Poziomy zarządzania

Tabela 1. zawiera wynagrodzenia osób na różnych poziomach zarządzania w województwie lubelskim w 2017 roku. Najwyższe wynagrodzenie całkowite otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich zarobków wyniosła 8200 zł brutto miesięcznie. Najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi (2625 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wielkość przedsiębiorstwa

Wykres 2. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Najwyższe wynagrodzenie osiągali pracownicy dużych przedsiębiorstw. Ich mediana wynagrodzeń całkowitych kształtowała się na poziomie 3709 zł brutto miesięcznie. Najniższą płacę otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (2775 zł brutto miesięcznie).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Stanowiska

Wykres 3. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w województwie lubelskim. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące na stanowisku główny księgowy (4641 zł brutto). Powyżej wojewódzkiej mediany wynagrodzeń zarabiali pracownicy zatrudnieni jako: kierownik ds. obsługi klienta (4342 zł brutto) oraz przedstawiciel handlowy (3550 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Łukasz Jaszcz
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń