Zarobki w Warszawie w 2017 r.

Środa, 11 kwietnia (05:59)

Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie w 2017 roku wyniosła 5645 zł brutto. Dla porównania mediana w całej Polsce, nie uwzględniając Warszawy wyniosła 3924 zł brutto miesięcznie i była o 1721 zł niższa.

Zdjęcie

W 2017 r. w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży IT /123RF/PICSEL
W 2017 r. w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży IT
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z raportu, w 2017 roku w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży technologii informatycznych (IT), telekomunikacji i bankowości. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 7081 zł i 7000 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 1 przedstawiono wynagrodzenia pracowników w warszawskich firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Z danych wynika, że im większa firma, tym zarobki są wyższe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Z badania wynika również, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach (50-249 osób) z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6800 zł brutto miesięcznie.

Tak, jak w całym kraju, w Warszawie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Mediana zarobków w Warszawie dla kobiet wyniosła 5000 zł brutto, z kolei dla mężczyzn 6363 zł brutto. Z raportu wynika, że kobiety pracujące w Warszawie najlepiej zarabiają w branży IT (6315 zł brutto), natomiast mężczyźni w bankowości (8000 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Znajomość języków obcych ma duże znaczenie dla zarobków pracowników zatrudnionych w Warszawie. Osoba znająca 3 języki obce na poziomie minimum początkującym (A/A1) zarabiała o 1043 zł więcej od osoby posługującej się jednym językiem obcym. W pełnym raporcie prezentujemy również zarobki osób znających dany język na poszczególnych poziomach znajomości.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Analizy dla stanowisk

W raporcie oprócz danych ogólnych znalazły się również analizy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W analizach uwzględniono 101 stanowisk. Biorąc pod uwagę medianę zarobków, wysokie wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy działu IT (21 466 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się w Warszawie stanowisko sprzedawca/kasjer (2700 zł brutto), nauczyciel kontraktowy (3000 zł brutto) oraz recepcjonista (3000 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Podsumowanie

Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że zarobki osób zatrudnionych w Warszawie nadal znacznie przewyższają wynagrodzenia osób pracujących w innych miejscowościach. Wpływ na wysokie płace w stolicy kraju ma przede wszystkim lokowanie tam central największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W Warszawie pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki.

Na niektórych stanowiskach zarobki są jednak na podobnym poziomie do tych w Polsce - przykładem jest stanowisko adiunkta (zarobki na tym stanowisku przewyższyły medianę ogólnopolską bez Warszawy jedynie o 1,4 proc.) czy analityka biznesowego (o 2,9 proc.).

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak

O raporcie
Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń z roku 2017. W badaniu uwzględniono odpowiedzi 19 986 osób pracujących na terenie Warszawy. W raporcie przedstawiono wynagrodzenia na ponad 100 stanowiskach i w 21 branżach.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak: pochodzenie kapitału, wielkość zatrudnienia, branże, typ firmy, płeć, wiek, wykształcenie, posiadane kwalifikacje dodatkowe i znajomości języków obcych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń