Zarobki w usługach dla biznesu w 2016 r.

Piątek, 26 maja 2017 (06:00)

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana płac w usługach dla biznesu w 2016 roku wyniosła 4200 zł. 25 proc. pracowników zarabiało 6200 zł i więcej, natomiast 25 proc. otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3000 zł i mniej.

Zdjęcie

Mediana płac w usługach dla biznesu w 2016 roku wyniosła 4200 zł. 25 proc. pracowników zarabiało 6200 zł i więcej /123RF/PICSEL
Mediana płac w usługach dla biznesu w 2016 roku wyniosła 4200 zł. 25 proc. pracowników zarabiało 6200 zł i więcej
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zajmujący się konsultingiem technicznym. Połowa z nich zarabiała powyżej 5500 zł brutto. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy zajmujący się rachunkowością i księgowością. 25 proc. z nich zarabiało poniżej 2400 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród stanowisk asystentów w usługach dla biznesu najwyższe wynagrodzenie otrzymywał asystent architekta (4000 zł brutto). Najniższe wynagrodzenie otrzymywał asystent ds. sprzedaży (2550 zł brutto).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2016 roku najwięcej zarabiały osoby pracujące w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających od 250 do 999 osób. Mediana płac w tego typu firmie przewyższyła medianę wynagrodzeń w wielkich przedsiębiorstwach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Dyrektorzy pracujący w usługach dla biznesu zarabiali w 2016 roku przeciętnie 13 000 zł brutto miesięcznie. To niespełna dwa razy więcej niż kierownicy zatrudnieni w tej branży i trzy razy więcej niż specjaliści. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła w 2016 roku 2800 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Dłuższy staż pracy zapewnia wyższe wynagrodzenie. Osoby z ponad 10-letnim stażem pracy zarabiały w 2016 roku prawie dwa razy więcej niż osoby, których staż pracy nie przekraczał jednego roku.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl


Elżbieta Wanat
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń