Zarobki w przemyśle ciężkim w 2016 r.

Sobota, 11 marca 2017 (06:00)

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2016 r., mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników zatrudnionych w przemyśle ciężkim wyniosła 4250 zł brutto miesięcznie. 25 proc. najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało płace w wysokości 6228 zł i wyższą, a 25 proc. najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 3150 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2016 roku najwyżej opłacaną gałęzią przemysłu ciężkiego była petrochemia, gdzie mediana zarobków wyniosła 5800 zł brutto miesięcznie. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy zatrudnieni w hutnictwie i metalurgii.

Zdjęcie

  /123RF/PICSEL
 
/123RF/PICSEL

Zdecydowanie najwyższe miesięczne zarobki w tej branży otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim, mediana ich płac wyniosła 5150 zł. Niewiele niższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim. Najmniej można było natomiast zarobić w województwie podlaskim. Tam mediana płac dla przemysłu ciężkiego wyniosła 3400 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Spośród wybranych stanowisk, najwyższe zarobki w przemyśle ciężkim pobierali kierownicy utrzymania ruchu i kierownicy produkcji (7000 zł). Jedną z niższych pensji otrzymywali ślusarze. Mediana ich płac to 2800 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Mediana płac w przemyśle ciężkim w firmach o przewadze kapitału polskiego to 3800 zł. W zagranicznych przedsiębiorstwach była ona wyższa o 29 proc. i wynosiła 4900 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali pracownicy przedsiębiorstw zatrudniających 1000 i więcej osób (4800 zł). Natomiast w mikroprzedsiębiorstwach stawki wynagrodzeń były niższe o 27 proc. i wynosiły 3500 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń