Zarobki w Polsce w 2018 r. - podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Środa, 6 marca (06:00)

W 2018 roku mediana wynagrodzeń w Polsce, uwzględniająca także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, wyniosła 4500 zł i jest wyższa o 343 zł, czyli o 8,25 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25 proc. najniższej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3349 zł, a 25 proc. najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6794 zł i więcej.

Zdjęcie

Polskie płace nadal nie wysokie /123RF/PICSEL
Polskie płace nadal nie wysokie
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2018 roku 53 proc. badanych pracowników odnotowało wzrost wynagrodzenia. 37 proc. osób zadeklarowało, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie co w 2017 roku, a płace 6 proc. ankietowanych były niższe.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Rozkład wynagrodzeń

W 2018 roku wynagrodzenie największej liczby badanych osób (21,75 proc.) mieściło się w przedziale od 3001 zł do 4000 brutto. Wynagrodzenia 17,53 proc. badanych mieściły się w między 4001 a 5000 zł brutto. Z badania wynika, że 2,36 proc. badanej populacji zarabiało co najmniej 19 001 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2018 roku otrzymywało 2,32 proc. respondentów.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób z różnych grup demograficznych

Wyniki badania nadal pokazują istnienie luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. W 2018 roku przedstawicielki płci pięknej zarobiły o 1000 zł mniej. Oznacza to, że ich zarobki były o 20 proc. niższe od wynagrodzeń mężczyzn, a luka płacowa utrzymuje się na podobnym poziomie co w poprzedniej edycji badania.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe zarobki osiągały osoby w wieku 36 do 40 lat. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 5359 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem

Jak pokazują dane, wykształcenie jest kluczowe dla zarobków. Im wyższy poziom wykształcenia tym mediana zarobków wyższa. Wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra były prawie dwukrotnie wyższe niż pensje pracowników z wykształceniem gimnazjalnym.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Studia studiom nierówne. Na wysokość wynagrodzeń wpływ ma także tryb studiów. Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, zdecydowanie więcej zarabiają absolwenci studiów stacjonarnych.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście ukończona specjalność. Najwięcej zarabiały osoby, które skończyły informatykę (7100 zł), elektronikę i automatykę (7041 zł) oraz elektrykę i energetykę (5900 zł).

Dane pokazują również, że kontynuując naukę po studiach zwiększamy szanse na wyższe zarobki. Z poniższej tabeli wynika, że ukończenie studiów podyplomowych może podnieść płace prawie o 40 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Doświadczenie, które rośnie wraz ze stażem pracy, jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców wartością. Najwyższe płace osiągały osoby, których staż pracy mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat i wynosiły one 5200 zł. Zarobki osób ze stażem powyżej 16 lat spadają.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Awansując na kolejne szczeble zarządzania można spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzenia. W 2018 roku wynagrodzenia dyrektorów były blisko cztery razy wyższe niż pracowników szeregowych. W przypadku zmiany stanowiska z kierownika na dyrektora wynagrodzenie może wzrosnąć o ponad 80 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości i różnej formy własności

Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dostrzec można zależność między płacą pracownika a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o ponad 44 proc. wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy prywatne hojniej opłacają swoich pracowników niż firmy sektora publicznego.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Bardziej opłaca się pracować w zagranicznych przedsiębiorstwach. Mediana zarobków w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 5900 zł. Mediana płac pracowników w polskich przedsiębiorstwach to 4066 zł. Warto dodać, że dysproporcje widać na każdym szczeblu struktury organizacyjnej, a im wyższe stanowisko, tym są one większe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jak pokazują wyniki badania, istotny wpływ na nasze wynagrodzenie ma również branża, w której jesteśmy zatrudnieni. Zdecydowanie lepiej szukać pracy w branżach związanych z technologiami informatycznymi niż w turystyce i gastronomii.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w różnych regionach

Aby zarabiać więcej, czasem konieczna może się okazać relokacja. Najwyższe wynagrodzenie osiągają zatrudnieni w województwie mazowieckim. Wpływ na to niewątpliwe mają stawki w Warszawie, gdzie ulokowane są centrale największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów i kierowników niż w innych częściach kraju. I właśnie ta struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki. Wynagrodzenia w miastach wojewódzkich przewyższały medianę dla całego województwa.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Sprawiedliwość i zadowolenie z zarobków

Mimo wzrostu wynagrodzeń okazuje się, że nie jesteśmy zadowoleni z ich wysokości. 64 proc. respondentów jest raczej lub zdecydowanie niezadowolonych ze swoim zarobków.

W naszym badaniu zapytaliśmy również o poczucie sprawiedliwości wynagrodzeń. W 2018 roku osoby pracujące w Polsce uważają, że ich wynagrodzenie jest zdecydowanie niesprawiedliwe (23 proc.) lub raczej niesprawiedliwe (41 proc.).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń