Zarobki w Polsce: IT najwyżej opłacaną branżą

Sobota, 11 lipca 2015 (07:00)

Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6000 zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była równa 4150 zł i stanowiła 69 proc. mediany wynagrodzeń w IT. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się telekomunikacja i bankowość. Co druga zatrudniona tam osoba zarabiała powyżej 5500 zł.

Zdjęcie

Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT /123RF/PICSEL
Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT
/123RF/PICSEL

Niezmiennie, na drugim biegunie znaleźli się pracownicy kultury i sztuki oraz usług dla ludności. Tam 50 proc. pracowników zarabiało poniżej 3000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

IT nie wszędzie najwyżej cenione

W połowie województw najwyżej opłacaną branżą było IT. Jednak w województwie mazowieckim i dolnośląskim najwięcej płacono w telekomunikacji (odpowiednio 7400 zł i 7000 zł). W woj. warmińsko-mazurskim co drugi zatrudniony w przemyśle ciężkim zarabiał powyżej 4675 zł. W pozostałych województwach najwyżej opłacanymi branżami była bankowość oraz energetyka i ciepłownictwo.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Najniższe wynagrodzenie dostawali pracownicy zatrudnieni w kulturze i sztuce. Branża ta była najniżej opłacaną w dziesięciu województwach. Wśród branż, w których zarobki są niskie, znalazły się też usługi dla ludności oraz służba zdrowia czy transport i logistyka.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Dyrektor i członek zarządu opłacany jak specjalista

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe pensje otrzymywali w 2014 roku dyrektorzy i członkowie zarządu w telekomunikacji. Co drugi zatrudniony tam dyrektor otrzymywał powyżej 17 500 zł, a 50 proc. zarabiało pomiędzy 10 000 zł a 30 000 zł. Najwyżej opłacane stanowiska wykonawcze odnotowano w branży IT. Mediana wynagrodzeń na tym szczeblu wyniosła 3600 zł.

Wśród dyrektorów i członków zarządu najmniej zarabiali zatrudnieni w służbach mundurowych. Wynagrodzenie co drugiego dyrektora nie przekraczało 5500 zł, czyli nie przekraczało wysokości pensji 50 proc. specjalistów w IT. Wynagrodzenie pracownika szeregowego w usługach dla ludności stanowiło 63 proc. pensji pracownika szeregowego w IT - czyli w branży, gdzie stanowisko wykonawcze było najwyżej opłacane.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2014 roku przedsiębiorstwa z kapitałem polskim płaciły swoim pracownikom około 40 proc. mniej niż firmy zagraniczne. W najwyżej opłacanej branży, jaką były technologie informatyczne, różnica wysokości mediany wyniosła 2659 zł, czyli zarobki w polskich przedsiębiorstwach IT stanowiły 65 proc. zarobków w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Wśród najwyżej wynagradzanych branż w polskich firmach za IT znalazły się bankowość oraz energetyka i ciepłownictwo. W firmach z kapitałem zagranicznym kolejność była nieco inna: IT nadal na pierwszym miejscu, dalej telekomunikacja oraz służba zdrowia.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Patrząc na wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, po raz kolejny można zauważyć, że choć branża jest jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na wysokość płac, nie jest czynnikiem jedynym. Dobrym przykładem jest pochodzenie kapitału. Wysokość mediany wynagrodzeń w najwyżej opłacanych branżach w firmach z kapitałem polskim jest zbliżona do mediany najniżej opłacanych branż w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3 proc. osób ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 69,4 proc. zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.
Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Terminy użyte w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób w danej grupie jest niższe, a połowy wyższe od 2000 zł.
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 zł, to wynagrodzenie 1/4 osób w danej grupie są niższe, a 3/4 osób wyższe od 1500 zł.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2500 zł, to wynagrodzenie 3/4 osób w danej grupie jest niższe, a 1/4 osób wyższe od 2500 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń