Zarobki w pionie sprzedaży - raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Piątek, 3 lutego 2017 (06:00)

W pionie sprzedaży najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy - mediana ich płacy całkowitej wyniosła 22 800 zł i była ponad cztery razy wyższa od przeciętnej pensji specjalistów. Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych były około dwa razy niższe niż dyrektorów - 10 800 zł. Natomiast wynagrodzenia specjalistów były na poziomie 5600 zł. Dane ogólnopolskie prezentuje tabelka 1.

Zdjęcie

W pionie sprzedaży specjaliści zarabiają na poziomie 5600 zł /123RF/PICSEL
W pionie sprzedaży specjaliści zarabiają na poziomie 5600 zł
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród dyrektorów w pionie handlowych najwyższe wynagrodzenia otrzymują managerowie ds. kluczowych klientów. Połowa próby zarabiała od 19 500 zł do 29 100 zł. Nieznacznie niższe są wynagrodzenia regionalnych dyrektorów sprzedaży. Dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój sieci sprzedaży zarabiali od 17 500 zł do 25 200 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zróżnicowanie wynagrodzeń występujące wśród dyrektorów jest również zauważalne na niższych stanowiskach managerskich. Na stanowisku kierownika ds. obsługi kluczowych klientów wynagrodzenia wyniosły 10 200 zł. Mniejsze stawki otrzymywali kierownicy regionu sprzedaży i kierownicy ds. administracji sprzedaży, odpowiednio 9500 zł i 8900 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na niższym szczeblu organizacji - pośród specjalistów w pionie sprzedaży - przedstawiciele handlowi zarabiali od 4500 do 6600 zł. Specjaliści ds. kluczowych klientów znaleźli się mniej więcej w środku rankingu wynagrodzeń specjalistów w pionie handlowym. Połowa z nich zarobiła od 4400 do 6500 zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści ds. sprzedaży internetowej i specjaliści ds. administracji sprzedaży. Ci otrzymywali wynagrodzenia w przedziale od 3600 do 5200 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Struktura wynagrodzeń handlowców jest dość specyficzna w porównaniu do innych specjalistów. Premie i prowizje pracowników na tych stanowiskach stanowią dużą część wynagrodzenia całkowitego. Średnie wynagrodzenie zmienne jest jednak zróżnicowane w zależności od rodziny stanowisk.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższy udział wynagrodzenia zmiennego występuje na stanowiskach związanych ze sprzedażą terenową, czyli przedstawicielami handlowymi i kierownikami regionu sprzedaży. Wysokie premie i prowizje otrzymują również kierownicy i specjaliści ds. kluczowych klientów. Zdecydowanie niższe wynagrodzenia zmienne otrzymują pracownicy na stanowiskach związanych z rozwojem sieci sprzedaży.

Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenia w Polsce są zróżnicowanie regionalnie. Wśród handlowców również widać te różnice. Dla przykładu w województwie mazowieckim dyrektorzy handlowi zarabiali 2 300 zł więcej w porównaniu do mediany ogólnopolskiej. Na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wynagrodzenia w mazowieckim były wyższe średnio o 9 proc. w porównaniu do innych województw.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w pionie sprzedaży różnią się również ze względu na branżę. Okazuje się, że kierownicy regionu sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi zarabiają więcej w branży materiałów budowlanych i wyposażeniu wnętrz w porównaniu z branżą spożywczą. Różnice te wynoszą 16 proc. dla kierownika i 23 proc. dla specjalistów.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znajdują się również informacje dotyczące świadczeń dodatkowych. Wśród pracowników sprzedaży popularnymi benefitami są dodatkowa opieka medyczna i świadczenia sportowo rekreacyjne. Średnio ponad 80 proc. procent firm oferuje te benefity swoim handlowcom. Podobny procent firm oferuje dyrektorom handlowym samochód służbowy, jednak dostępność tego benefitu jest niższa wśród kierowników i specjalistów. Około połowa firm oferuje swoim pracownikom dopłaty do nauki. Odsetek ten najwyższy jest na stanowisku dyrektora i wynosi 61 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w pionie sprzedaży, a także na ponad 360 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2016.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Damian Pokrywka
Sedlak & Sedlak

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń