Zarobki w pionie finansowym - raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 (06:00)

Mediana wynagrodzeń na stanowiskach dyrektorskich wyniosła ponad 24 000 zł. 25 proc. osób zatrudnionych na tym szczeblu stanowiska zarobiło poniżej 19 600 zł, a 25 proc. powyżej 31 000 zł.

Zdjęcie

Zarobki finansistów mogą szokować /123RF/PICSEL
Zarobki finansistów mogą szokować
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykres 1 przedstawia różnicę pomiędzy wynagrodzeniami na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Kierownicy zarabiali ponad dwukrotnie więcej od specjalistów, natomiast dyrektorzy zarabiali prawie pięciokrotnie więcej od grupy specjalistów.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W raporcie prezentowane są dane o wynagrodzeniu podstawowym, całkowitym oraz zmiennym. Warto zwrócić uwagę na relację wynagrodzenia podstawowego do zmiennego. Na stanowiskach wyżej w hierarchii organizacyjnej pracownicy otrzymywali 14 proc. wynagrodzenia zmiennego. Na niższych stanowiskach wartości te są mniejsze.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenie w różnych firmach

W raporcie prezentowane są wynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem. W firmach zagranicznych wynagrodzenia całkowite na wszystkich szczeblach organizacji są wyższe o około 20 proc. Na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii przedsiębiorstwa różnice te są nieznacznie większe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zbadane zostały wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy: wielkość rocznych przychodów do 100 mln zł, od 100 do 1 000 mln zł oraz powyżej 1 000 mln zł. Więcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w firmach osiągających większe przychody. Największe zróżnicowanie występuje na szczeblu dyrektorskim. Dyrektorzy w firmach z rocznym przychodem powyżej 1 000 mln zł zarabiają ponad 10 000 zł więcej niż w firmach z najmniejszym rocznym przychodem.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na stanowiskach

W pionie finansowym stanowiskiem występującym w największej liczbie firm był księgowy (256 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na tym stanowisku mieściło się w przedziale od 3 900 zł do 5 500 zł. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali księgowi zatrudnieni w województwie mazowieckim, połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 4 500 zł do 6 600 zł. Szczegóły przedstawione są na wykresie 3. Wartość znajdująca się na dole wykresu oznacza wysokość wynagrodzenia, poniżej której zarabia 25 proc. próby, a górna wartość to kwota, powyżej której zarabia 25 proc. badanych pracowników.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w różnych branżach. Tabelka 4 przedstawia wynagrodzenia kierowników działu finansowego w wybranych branżach. Mediana ogólnopolska na tym stanowisku wyniosła 12 000 zł. Powyżej tej kwoty zarabiali kierownicy działu finansowego w branży motoryzacyjnej, a poniżej w branży materiały budowlane i wyposażenie wnętrz.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Benefity

Oprócz analiz dotyczących wynagrodzeń w raporcie znajdują się również analizy dotyczące benefitów. Wśród pracowników w pionie finansowym popularnym świadczeniem dodatkowym były szkolenia zawodowe. Pracodawcy oferowali zatrudnionym również dodatkową opiekę medyczną oraz karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz benefitów w pionie finansowym i na ponad 400 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2016.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Karolina Legieć
Sedlak & Sedlak

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach.
Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji. W drugiej części opracowania można znaleźć szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, dane przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo.
Tematem artykułu są wynagrodzenia w pionie finansowym. Analizie zostało poddanych 30 stanowisk, z różnych rodzin m.in. księgowości, finansów, kontrolingu oraz podatków. Przedstawiono analizy ogólne dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, kierowników i specjalistów oraz analizy szczegółowe dotyczące wybranych stanowisk.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń