Zarobki w firmach z branży elektronicznej i elektrotechnicznej w 2014 r.

Sobota, 12 września 2015 (07:00)

Wielu recenzentów polskiej gospodarki z uznaniem patrzy na dokonania, jakimi może pochwalić się branża elektroniczna i elektrotechniczna (EiE). Większość przedsiębiorstw całkiem sprawnie przeszło zmiany ustrojowe i dostosowało się do nowych warunków rynkowych, dzięki czemu możemy dzisiaj poszczycić się licznymi, nowoczesnymi zakładami, produkującymi wysokiej jakości wyroby.

Zdjęcie

Wykonasz proste zadania? Zarobisz prawie 4000 zł /123RF/PICSEL
Wykonasz proste zadania? Zarobisz prawie 4000 zł
/123RF/PICSEL

Eksperci podkreślają także dużą odporność branży na spowolnienie ekonomiczne oraz wyjątkowo dobre wyniki osiągane przez niektóre gałęzie sektora. 36 zakładów pracy reprezentujących ten obszar gospodarki zdecydowało się wziąć udział w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2014 (łącznie opracowanie obejmuje 382 zakłady, działające w 11 branżach i zatrudniające ponad 200 000 pracowników na 416 stanowiskach). Są wśród nich zarówno firmy duże, liczące powyżej 1000 pracowników, jak i mniejsze, w których kadry nie przekraczają 200 osób.

Większość to przedsiębiorstwa zagraniczne, ale w próbie nie zabrakło także firm, w których dominuje kapitał polski. Przekazane dane płacowe zostały przeanalizowane, a podstawowe wnioski zaprezentowano w niniejszym artykule. Wszystkie stawki są kwotami brutto wyrażonymi w zł. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to pojawiające się wartości są medianami.

Na początek, na wykresie 1. przedstawiono informacje dotyczące zarobków na wybranych szczeblach.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Jak widać szczebel kierowniczy został dodatkowo rozbity na dwa poziomy. Tego typu szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej wersji raportu i dotyczą one wszystkich szczebli. Kategorię pracowników fizycznych podzielono tam na cztery poziomy, a pracowników wsparcia, specjalistów, kadrę zarządzającą i zarząd odpowiednio na dwa, cztery, pięć i dwa poziomy.

Dzięki temu uzyskuje się dokładniejszy obraz rynku i występujących na nim stawek płac. Jest to niezwykle istotne w kontekście poprawnego ustalenia wysokości wynagrodzeń w firmie, o czym można się przekonać patrząc na wykres 2.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Wynagrodzenia połowy specjalistów mieszczą się w przedziale od 3959 do 5999 zł. Równocześnie jednak tylko 25 proc. specjalistów młodszych, czyli osób z niedużym doświadczeniem, posiadających podstawową wiedzę teoretyczną i wykonujących proste zadania zarabia więcej niż 3965 zł.

Z kolei eksperci w swoich dziedzinach, posiadający rozległą wiedzę, pracujący samodzielnie, a nawet nadzorujący innych, zarabiają generalnie zdecydowanie więcej niż sugerowałyby to stawki obliczone dla specjalistów ogółem. Płace 25 proc. osób z poziomu specjalista ekspert przekraczają 10 628 zł, co oznacza stawki porównywalne z wynagrodzeniami liderów zespołów, a nawet kierowników.

Kolejne zestawienie prezentuje wynagrodzenia w dwóch grupach stanowisk. Pierwsza z nich obejmuje te, które występują najczęściej w zakładach z branży EiE. Są to zarówno stanowiska poziomu kierowniczego, specjalistyczne, jak i związane z pracą fizyczną. Drugą grupę tworzą stanowiska najliczniejsze w danej branży: pracownicy na nich zatrudnieni to znaczący odsetek kadr występujących w przedsiębiorstwach elektronicznych i elektrotechnicznych. Tutaj znajdziemy więc przede wszystkim osoby zatrudnione bezpośrednio przy obsłudze procesu produkcji.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że dobra ocena ogólnej kondycji branży nie do końca przekłada się na poziom zarobków zatrudnionych w niej osób. Pracownicy firm tego sektora mogą odczuwać pewien niedosyt, gdy porównać ich wynagrodzenia z płacami w innych branżach. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na zestawienie zaprezentowane w tabeli 1. Niezależnie od poziomu stanowiska zarobki w branży EiE są jednymi z najniższych w odniesieniu do ośmiu innych branż przeanalizowanych na potrzeby poniższego porównania.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Również na tle ogółu firm prowadzących działalność produkcyjną (priorytetowy obszar działalności prawie 3/4 przedsiębiorstw z branży EiE biorących udział w badaniu) zarobki w omawianym sektorze okazały się niższe. Różnice sięgają kilkunastu procent, co ilustruje wykres 4.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2015

Grzegorz Spólnik
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | elektrycy
POLECANE zwiń