Zarobki w działach administracyjnych w 2015 r.

Piątek, 1 kwietnia 2016 (06:00)

Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach administracji w 2015 roku wyniosła 3200 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w administracji zarabiał 2413 zł i mniej, a 25 proc. osób w tym dziale otrzymywało co najmniej 4500 zł brutto.

Zdjęcie

25 proc. osób zatrudnionych w administracji otrzymywało co najmniej 4500 zł brutto /123RF/PICSEL
25 proc. osób zatrudnionych w administracji otrzymywało co najmniej 4500 zł brutto
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe wynagrodzenia w administracji odnotowano w województwie mazowieckim. Mediana płac całkowitych wyniosła tam 3850 zł brutto miesięcznie. Przeciętne płace przekraczające 3000 zł były w województwach: dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i pomorskim. Pracownicy działów administracji najniższe wynagrodzenia otrzymywali na Podkarpaciu, gdzie mediana całkowitych zarobków wyniosła 2800 zł brutto na miesiąc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w administracji w wybranych branżach

Osoby pracujące w administracji w przemyśle ciężkim otrzymywały przeciętnie 3860 zł brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń zatrudnionych w IT wyniosła 3750 zł. Przeciętnie o prawie 1000 zł mniej otrzymywali pracownicy administracji w nauce i szkolnictwie, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2800 zł. Ponadto co czwarty zatrudniony w tej branży otrzymywał miesięcznie 2300 zł brutto i mniej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W działach administracyjnych najwyższe wynagrodzenia odnotowano w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, gdzie mediana płac wyniosła 3500 zł brutto miesięcznie. Przeciętnie o 9 proc. mniej otrzymywały osoby pracujące w średnich firmach, tj. zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Najniższe wynagrodzenia w działach administracyjnych były w mikrofimach, które zatrudniają do 9 pracowników. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 2800 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Gender gap w działach administracyjnych

Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w 2015 roku w działach administracyjnych wyniosła 24 proc. Mediana wynagrodzeń kobiet zatrudnionych w tych działach wyniosło 3000 zł brutto miesięcznie, mężczyźni zarabiali przeciętnie o 950 zł więcej, wartość środkowa ich wynagrodzeń wyniosła 3950 zł.

Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów ds. administracyjnych wyniosła 7200 zł brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie głównego księgowego było na poziomie 4864 zł. Około o połowę mniej otrzymywali recepcjoniści, pracownicy administracyjni oraz sekretarki. Ponadto 25 proc. sekretarek zarabiało 1950 zł brutto miesięcznie i mniej.

Pobierz za darmo program PIT 2015

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | administracja
POLECANE zwiń