Zarobki w branży ubezpieczeniowej w 2018 r.

Środa, 6 lutego (05:57)

Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5100 zł brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3576 zł. Płace 25 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 8000 zł i więcej.

Zdjęcie

Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5100 zł brutto /123RF/PICSEL
Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5100 zł brutto
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2018 roku spośród osób pracujących w branży ubezpieczeniowej najwięcej zarabiali zatrudnieni w Warszawie. Kolejne miasta, w których zarobki pracowników były wysokie to Katowice (6000 zł) i Kraków (5932 zł).

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 3200 zł. Połowa specjalistów w branży zarabiała w przedziale od 3600 zł do 7000 zł. Najwięcej zarabiali dyrektorzy i osoby z zarządu. W ich przypadku mediana wynagrodzeń była ponad pięciokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia i wynosiła 16 122 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w ubezpieczeniach o ponad 40 proc. więcej niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykres 2. przedstawia jak rosną wynagrodzenia pracowników w branży ubezpieczeniowej wraz ze stażem pracy.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W firmach z branży ubezpieczeniowej wyższe wykształcenie się opłaca. Każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost wynagrodzenia.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na wykresie 3. prezentujemy przeciętne wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w branży ubezpieczeniowej. Na wysokie zarobki, poza dyrektorami i kierownikami ds. sprzedaży, mogą liczyć osoby zajmujące stanowiska analityka biznesowego (7790 zł), kierownika ds. obsługi klienta (7750 zł) i underwritera (7081 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Monika Czepiel
Sedlak & Sedlak

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1288 osób pracujących w branży ubezpieczeniowej, z czego 54 proc. stanowiły kobiety. 65 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń