Zarobki w bankowości w 2015 r. - podsumowanie raportu

Czwartek, 1 września 2016 (06:00)

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu "Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku". Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób.

Zdjęcie

Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7000 zł brutto /123RF/PICSEL
Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7000 zł brutto
/123RF/PICSEL

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59 proc.) stanowili specjaliści (4430 respondentów), a 15 proc. (1137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia - dyrektorów i członków zarządów - reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7 proc. badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1446 pracowników szeregowych (19 proc. badanych).

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości

Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2015 roku wyniosła 5200 zł brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się płaca zasadnicza w wysokości 4500 zł oraz zmienna - 700 zł. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7000 zł brutto, z czego 834 zł stanowiła część zmienna. Pensje pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 1500 zł niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych była równa 4500 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Rozkład wynagrodzeń

Wynagrodzenia całkowite ponad połowy pracowników bankowości (54,9) mieściły się w przedziale 2000-6000 zł. Zarobki 2,4 proc. badanych nie przekraczały 2,4 proc., a pensja 3,4 proc. najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Z raportu "Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku" wynika, że co drugi zatrudniony na najniższych szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3000 zł. Wynagrodzenie specjalistów były o 67 proc. wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał powyżej 5000 zł. Z kolei mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 7900 zł, a dyrektorów 15 000 zł. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska

Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kasjera bankowego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2300 zł, na co składało się 2200 zł podstawy i 100 zł płacy zmiennej. Niewiele więcej zarabiali referenci (2340 zł), konsultanci telefoniczni w dziale obsługi klienta (2400 zł) oraz pracownicy administracyjni (2500 zł).

Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich zarobków wyniosła 16 925 zł, a całkowite wynagrodzenie 20 250 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Maria Hajec

O raporcie
W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 7517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 82 stanowisk na wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń