Zarobki w bankowości 2018 r.

Sobota, 2 lutego (06:00)

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6000 zł brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 4000 zł. Płace 25 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9350 zł i więcej.

Zdjęcie

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6000 zł brutto /123RF/PICSEL
Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6000 zł brutto
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7700 zł, a w samej Warszawie 8000 zł. W przypadku dwóch kolejnych województw: dolnośląskiego i małopolskiego mediany zarobków były podobnej wysokości i wynosiły odpowiednio 6220 zł i 6217 zł. W stolicach obu tych województw zarobki również kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły w Krakowie 6830 zł, a we Wrocławiu 6750 zł. Wysokie pensje otrzymywały też osoby pracujące w Katowicach (6800 zł). Zarobki w tym mieście były o 1800 zł wyższe niż w całym województwie śląskim. Najniższe wynagrodzenia w sektorze bankowym otrzymywali zatrudnieni w województwach podlaskim i lubelskim. Mediana wynagrodzeń w tych regionach była o ponad 50 proc. niższa niż w województwie mazowieckim.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Połowa dyrektorów zarabiała w przedziale od 11 000 zł do 24 875 zł. Mediana ich zarobków była ponad czterokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenia kierowników w bankowości zależą od wielkości zespołu, którym dana osoba zarządza. Kierownik średniego zespołu zarabiał o 2800 zł więcej niż kierownik małego zespołu. Zróżnicowanie zarobków występuje również na poziomie specjalistów. Młodsi specjaliści otrzymywali 4210 zł, natomiast starsi specjaliści zarabiali prawie dwa razy więcej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykres 2. przedstawia, jak rosną wynagrodzenia pracowników w bankowości wraz ze stażem pracy.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W bankowości poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 2500 zł więcej niż osoby z wykształceniem średnim.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na wykresie 3. prezentujemy wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 16 000 zł. Najmniej zarabiali kasjerzy bankowi (3000 zł). Warto zwrócić uwagę, że pensje doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doradcy klienta zamożnego i doradcy klienta indywidualnego wyniosła 2800 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Monika Czepiel
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60 proc. uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70 proc. ma wykształcenie wyższe. 47 proc. respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66 proc. pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50 proc.).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w bankowości
POLECANE zwiń