Zarobki specjalistów w 2016 r.

Niedziela, 19 lutego 2017 (05:55)

Najlepiej opłacanymi branżami były IT i telekomunikacja. Najgorzej płatne okazały się usługi dla ludności oraz nauka i szkolnictwo.

Zdjęcie

(zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL
(zdj. ilustracyjne)
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Z analizy median na wybranych stanowiskach wynika, że najlepiej płatne były stanowiska programistyczne. Wysokie zarobki miały miejsce również na stanowiskach analitycznych.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 2. przedstawiono wynagrodzenia specjalistów w firmach różnej wielkości mierzonej zatrudnieniem. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia specjalistów.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wykres 2. przedstawia wynagrodzenia specjalistów w zależności od stażu pracy. Z danych wynika, że największy wzrost wynagrodzeń miał miejsce na początku kariery zawodowej. Zarobki specjalistów, których staż przekraczał 15 lat zaczynały spadać.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Ostatnia tabela przedstawia wynagrodzenia specjalistów o różnym wykształceniu. Okazuje się, że specjaliści z wyższym wykształceniem zarabiali najwięcej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Grzegorz Poręba
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.
W badaniu OBW za rok 2016 przebadaliśmy wynagrodzenia 55 689 specjalistów, których mediana wyniosła 4050 zł.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce | specjalista
POLECANE zwiń