Zarobki pracowników fizycznych w 2017 r.

Poniedziałek, 29 stycznia (06:00)

Gdy jesteś pracownikiem fizycznym, staraj się zostać brygadzistą. Zarobisz najwięcej.

Zdjęcie

Coraz większą rolę odgrywa niefinansowy aspekt wynagrodzenia... /© Glowimages
Coraz większą rolę odgrywa niefinansowy aspekt wynagrodzenia...
/© Glowimages

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowisk w pionie produkcyjnym

Poziom stanowiska w metodyce Sedlak & Sedlak opisuje kolejne poziomy kompetencji w ramach danego stanowiska. W wielu przypadkach odzwierciedla on kolejność awansów pionowych w możliwej ścieżce kariery. Na schemacie 1. przedstawiono wynagrodzenia całkowite na czterech poziomach pracowników fizycznych:
- młodszy - pracownik uczący się pracy na danym stanowisku, wykonujący proste zadania;
- doświadczony - pracownik samodzielny, który opanował już umiejętności pracy na swoim stanowisku;
- starszy - pracownik posiadający różnorodne umiejętności oraz duże doświadczenie, który często szkoli mniej doświadczonych pracowników;
- brygadzista - pracownik o różnorodnych umiejętnościach i dużym doświadczeniu, który dodatkowo nadzoruje prace grupy pracowników fizycznych i odpowiada za ich szkolenie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród pracowników fizycznych obserwujemy na poziomie brygadzisty. Jest ona o prawie 300 zł wyższa niż mediana dla starszych pracowników fizycznych. Bardzo często różnica ta wynika z wypłacanych miesięcznie dodatków brygadzistowskich. Różnica pomiędzy doświadczonym i starszym pracownikiem fizycznym w 2017 roku to około 640 zł. Mediana wynagrodzeń pracowników rozpoczynających karierę na omawianym szczeblu wyniosła 2762 zł, jednak co czwarty z młodszych pracowników fizycznych otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 3140 zł.

Na schemacie 2. pokazano wynagrodzenia starszych pracowników fizycznych w trzech najwyżej i najniżej opłacanych województwach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Tradycyjnie regionem o najwyższych zarobkach jest województwo mazowieckie. Starsi pracownicy fizyczni otrzymywali tam wynagrodzenie w wysokości 4191 zł. Na kolejnych pozycjach znalazły się województwo dolnośląskie i śląskie, ze stawkami odpowiednio 3981 i 3956 zł.

Województwami o najniższych wynagrodzeniach są województwa kujawsko-pomorskie, opolskie i lubelskie. Mediana wynagrodzeń całkowitych nie przekraczała tutaj 3500 zł.

Zestawiając województwa o najwyższej i najniższej medianie wynagrodzeń starszych pracowników fizycznych widzimy, że stawki w województwie mazowieckim były o ponad 23 proc. wyższe niż województwie lubelskim.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach fizycznych w pionie produkcyjnym

Najliczniej reprezentowanym w raporcie poziomem stanowiska są doświadczeni pracownicy fizyczni. Na wykresie 1. zaprezentowano wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach dla trzech najliczniejszych stanowisk z pionu produkcyjnego. Dla wspomnianych stanowisk zebraliśmy informacje o wynagrodzeniach prawie 40 000 pracowników.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród analizowanych stanowisk najwyżej opłacanym jest operator/ustawiacz maszyny, dla którego w każdej z analizowanych branż stawki były najwyższe. W branży metalowej i metalurgicznej mediana wynagrodzeń sięgnęła niespełna 3900 zł. Na stanowiskach doświadczonego pracownika produkcyjnego oraz montera najwyższe wynagrodzenia oferowane były w branży motoryzacyjnej. W przypadku monterów jedyną branżą płacącą poniżej 3000 zł okazała się branża elektroniczna i elektrotechniczna.

Świadczenia dodatkowe w pionie produkcyjnym

Na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku pracy coraz większą rolę odgrywa niefinansowy aspekt wynagrodzenia. Ciężko jest znaleźć firmę, która nie oferuje swoim pracownikom żadnych świadczeń dodatkowych. Na schemacie 3. znajduje się podsumowanie 10 najpopularniejszych benefitów oferowanych starszym pracownikom fizycznym. Warto podkreślić słowo "oferowanych" - nie oznacza to, że np. 41proc. pracowników uczęszcza na szkolenia językowe, a jedynie to, że mają taką możliwość. Dodatkowo uwzględniamy również benefity w których pracownicy partycypują w kosztach, a nawet ponoszą je w całości, natomiast firma zajmuje się negocjacją warunków zakupu świadczenia oraz jego administrowaniem. Typowym przykładem takiego świadczenia są grupowe polisy na życie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Benefitem o największej popularności okazały się szkolenia zawodowe, oferowane 97proc. pracowników. 82 proc. pracujących mogło skorzystać z zajęć sportowych, a 3 na 4 być objętych polisą na życie. Ostatnim z dziesiątki najpopularniejszych benefitów okazał się dodatkowy program emerytalny, oferowany 27 proc. pracowników. Do pierwszej dziesiątki nie załapały się benefity takie jak dojazdy do pracy (22 proc.), dodatkowy płatny urlop czy akcje pracownicze (po 5 proc.).

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Paweł Biniarz
Sedlak & Sedlak

O raporcie
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017. W raporcie uwzględniliśmy dane 253 795 pracowników z 540 zakładów, zatrudnionych na 495 stanowiskach.
W tegorocznym raporcie na szczeblu pracowników fizycznych wyszczególniliśmy 89 różnych stanowisk pracy, na których zatrudnionych było 131 752 pracowników.
W raporcie uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec - październik 2017.
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Bibliografia
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń