Zarobki osób z różną znajomością języków obcych w 2015 roku

Środa, 27 kwietnia 2016 (05:51)

Znajomość języków obcych nie jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia. Jest to jednak czynnik, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków.

Zdjęcie

Znajomość języków obcych może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków /123RF/PICSEL
Znajomość języków obcych może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków
/123RF/PICSEL

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiała pomiędzy 3650 zł i 9300 zł brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średnio zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem, otrzymywały znacznie mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła tylko 3879 zł brutto. Z kolei zatrudnieni z początkującą znajomością języka angielskiego uzyskiwali przeciętnie 3300 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, na liście najbardziej pożądanych przez europejskich pracodawców języków znalazły się, obok angielskiego, również takie języki jak: niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański. Osoby, które oceniły stopień znajomości języka niemieckiego jako zaawansowany, otrzymywały przeciętnie 5400 zł, czyli wyraźnie więcej niż w przypadku osób znających słabiej ten język. Podobnie było w przypadku pozostałych języków. Przykładowo mediana wynagrodzeń pracowników deklarujących biegłą umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim wyniosła 5000 zł, a średnio zaawansowaną - 4600 zł.

Reklama

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Panuje przekonanie, że im więcej języków obcych znają pracownicy, tym lepsza jest ich sytuacja na rynku pracy. W tym kontekście ciekawe wydaje się zestawienie wynagrodzeń osób z co najmniej średnio zaawansowaną znajomością języka angielskiego, które równocześnie deklarowały znajomość innych języków. I tak w przypadku pracowników posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1/B2 z dodatkową znajomością języka niemieckiego na tym samym poziomie mediana zarobków wyniosła 4616 zł. Z kolei osoby, które poza co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego deklarowały biegłość w języku niemieckim, otrzymywały przeciętnie 5700 zł. Podobnie było w przypadku pozostałych języków, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie na polu zawodowym bez znajomości języka angielskiego. Umiejętność ta jest szczególnie ważna w przypadku niektórych stanowisk takich jak sekretarka, recepcjonistka czy sprzedawca. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, sekretarki z biegłą znajomością języka angielskiego zarabiały przeciętnie 2 600 zł brutto miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż osoby znające słabiej ten język obcy. Z kolei mediana zarobków specjalistów ds. sprzedaży, którzy zadeklarowali zaawansowany stopień znajomości języka angielskiego wyniosła w minionym roku 4150 zł. Dla porównania osoby zajmujące to stanowisko i znające tylko podstawy tego języka otrzymywały przeciętnie 3300 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Z przedstawionych powyżej danych nie można jednak wysnuwać zbyt pochopnych wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Maria Hajec
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń