Zarobki magistrów inżynierów w 2017 r.

Sobota, 3 marca (05:52)

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2017 roku była o 1145 zł wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5645 zł. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8500 zł i więcej.

Zdjęcie

Osoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim /123RF/PICSEL
Osoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim
/123RF/PICSEL

Pobierz za darmo program PIT 2017

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Osoby z tytułem magistra inżyniera najwięcej zarabiały w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7081 zł brutto miesięcznie.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2017 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków informatycznych. Mediana ich zarobków wyniosła 8000 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z kapitałem zagranicznym, gdzie mediana wyniosła 7081 zł miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Grzegorz Poręba
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń