Zarobki członków zarządów spółek IT w 2015 r. - podsumowanie raportu

Poniedziałek, 24 października 2016 (06:00)

W 2015 r. mediana rocznych wynagrodzeń członków zarządów wynosiła 487,3 tys. zł. W stosunku do roku 2014 wynagrodzenia top menedżerów wzrosły o 4,5 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na drugim wykresie zaprezentowano rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek IT notowanych na GPW. W analizach uwzględniono 86 osób, które przepracowały cały rok. W 2015 roku 43 menedżerów (50 proc. badanych) otrzymało wynagrodzenie poniżej 500 tys. zł, 20 osób zarobiło od 500 tys. zł do 1 mln zł. Pensje w przedziale od 1 mln zł do 2 mln zł otrzymało 20 menedżerów, czyli 23  proc. badanych. Natomiast trzy najlepiej zarabiające osoby otrzymały wynagrodzenie w wysokości ponad 2 mln zł lub więcej.

Zdjęcie

Janusz Filipiak, szef Comarchu /Mateusz Skwarczek /Agencja Gazeta
Janusz Filipiak, szef Comarchu
/Mateusz Skwarczek /Agencja Gazeta

Najlepiej wynagradzanym menedżerem w 2015 roku był Janusz Filipiak, prezes Comarch SA. Jego roczna pensja wyniosła 15,4 mln zł i była o 89,7 proc. wyższa niż w roku ubiegłym. Warto podkreślić, że jest to najwyższa płaca wśród wszystkich menedżerów spółek notowanych na GPW.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na trzecim wykresie przedstawiono zmiany w poziomie wynagrodzeń menedżerów spółek IT notowanych na GPW w latach 2006 - 2015. Co ciekawe, w roku 2015 zarobki kadry zarządzającej były najwyższe w analizowanym okresie. Warto zwrócić uwagę, że były one na porównywalnym poziomie jak w roku 2006, kiedy mediana wyniosła 479,5 tys. zł. Najniższą medianę wynagrodzeń odnotowano w 2010 roku - 360 tys. zł, w porównaniu z rokiem 2006 była niższa o 25 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jednym z czynników, który różnicował stawki wynagrodzeń top menedżerów była wielkość organizacji mierzona wartością rynkową spółki. W najmniejszych spółkach o wartości rynkowej poniżej 50 mln zł pensje menedżerów były najniższe i wyniosły 236,1 tys. zł. Czterokrotnie wyższe pensje, o wysokości ponad 1 mln zł otrzymały osoby zarządzające spółkami, których kapitalizacja rynkowa wyniosła 100 mln zł i więcej. Natomiast menedżerowie średnich spółek o wartości rynkowej 50-99,9 mln zł zarobili 387,5 tys. zł. Ich pensje były o 64 proc. wyższe niż menedżerów z najmniejszych spółek.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

O raporcie
W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 119 menedżerów (w tym 86 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 26 spółek IT notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W raporcie zaprezentowano analizy wynagrodzeń top menedżerów w spółkach o różnej wielkości przychodów, zysków, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji rynkowej czy zatrudnienia. Ponadto raport zawiera ranking wynagrodzeń wszystkich menedżerów spółek IT, ranking średnich wynagrodzeń w spółkach oraz ranking funduszy wynagrodzeń.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń