Zarobki absolwentów wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy

Czwartek, 23 czerwca 2016 (05:54)

Poniższe zestawienia składają się z analiz wynagrodzeń absolwentów studiów I i II stopnia, w pierwszym roku pracy. Dla magistrów wybrane zostały 23 uczelnie wyższe, dla których ilość osób spełniających podane kryteria wyniosła więcej niż 70. W przypadku osób z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim bądź inżynierskim), zestawienie uwzględnia 11 uczelni.

Zdjęcie

Połowa przebadanych magistrów w pierwszym roku pracy zarabiała pomiędzy 2200 zł brutto a 3600 zł brutto /123RF/PICSEL
Połowa przebadanych magistrów w pierwszym roku pracy zarabiała pomiędzy 2200 zł brutto a 3600 zł brutto
/123RF/PICSEL

Ogólna mediana miesięcznych wynagrodzeń dla absolwentów studiów II stopnia wyniosła w 2015 roku 2804 zł brutto. Połowa przebadanych magistrów w pierwszym roku pracy zarabiała pomiędzy 2200 zł brutto a 3600 zł brutto. W przypadku licencjatów i inżynierów mediana miesięcznych wynagrodzeń była prawie taka sama - dokładnie 4 zł niższa niż magistrów. Połowa z nich zarabiała pomiędzy 2150 zł brutto, a 3600 zł brutto.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród nowych pracowników po studiach magisterskich najwyższą płacę mieli ci, którzy ukończyli Szkołę Główną Handlową. Wyniosła ona 4131 zł brutto. Może to być jednak spowodowane miejscem pracy. 84 proc. wszystkich absolwentów SGH pracuje w Warszawie, gdzie wynagrodzenia są najwyższe w kraju. Nie mniej niż 3000 zł brutto otrzymywali magistrowie z dziesięciu uczelni uwzględnionych w naszym zestawieniu. Spośród uczelni wziętych pod uwagę, najmniej zarabiali byli studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mediana ich płac była o niemal 2000 zł niższa niż magistrów SGH i wyniosła 2200 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jeśli chodzi o licencjatów i inżynierów, to najwięcej zarabiali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - 3480 zł. Mediany płac niemal wszystkich nowych pracowników z dyplomem uwzględnionych w zestawieniu szkół wyższych wyniosły przynajmniej 3000 zł. Poniżej znaleźli się tylko wychowankowie Politechniki Śląskiej, których mediana zarobków w 2015 roku była na poziomie 2777 zł brutto.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w branżach

W przypadku magistrów najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy otrzymywały osoby zatrudnione w telekomunikacji (4000 zł), IT (3500 zł), bankowości (3200 zł) i przemyśle ciężkim (3200) zł. Dla osób po pierwszym stopniu studiów najbardziej intratne były branże IT (3500 zł), bankowości (3100 zł), telekomunikacji (3060 zł) oraz przemysłu lekkiego (2900 zł). Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy absolwentami I i II stopnia była w branży telekomunikacji (940 zł na korzyść magistrów), a najmniejsza w budownictwie (68 zł na korzyść magistrów). Co ciekawe, nowi pracownicy po pierwszym stopniu studiów zarabiali o 200 zł więcej od magistrów w logistyce i transporcie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na stanowiskach

Jednymi z najwyżej opłacanych stanowisk były te związane z branżą IT. Mediany wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach różniły się w zależności od wykształcenia pracowników. Magister programista C/C++ zarabiał o 5,25 proc. więcej niż osoba po pierwszym stopniu studiów. W przypadku programistów Java różnica ta zwiększa się do 20 proc. Wśród testerów oprogramowania jest to 9,4 proc.

W przypadku wszystkich wybranych stanowisk (gdzie kryterium wyboru była próba większa niż 50), absolwenci studiów drugiego stopnia zawsze zarabiali więcej niż osoby po pierwszym stopniu. Jednak na niektórych stanowiskach różnice te były niewielkie. Przykładowo poziom zarobków technologów produkcji z innym poziomem wykształcenia różnił się o 1,72 proc., a inżynierów budowy o 3,45 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród magistrów w pierwszym roku pracy powyżej mediany zarabiali także farmaceuci (3500 zł), analitycy finansowi (3500 zł) i prawnicy (3000 zł). Wynagrodzenia księgowych są niemal równe ogólnej medianie dla nowych pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim, która wyniosła 2800 zł. Poniżej mediany znaleźli się młodzi lekarze (2600 zł), specjaliści ds. rekrutacji (2500 zł) i asystenci architektów (2449 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Łukasz Jaszcz
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniachkońcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lubdużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe(dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne.Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to z faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki po studiach | absolwent
POLECANE zwiń