Zarobki absolwentów MBA w 2015 r.

Czwartek, 31 marca 2016 (05:57)

Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. Według wyliczeń portalu zajmującego się studiami MBA [1], średni koszt tego rodzaju studiów w Polsce wyniósł ok. 30 500 zł w 2015 roku. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czy taka inwestycja jest opłacalna i jakich zarobków mogą oczekiwać przyszli absolwenci MBA.

Zdjęcie

Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi /123RF/PICSEL
Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi
/123RF/PICSEL

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie, wyniosła w 2015 roku 14 150 zł brutto miesięcznie. Co czwarty zatrudniony, który ukończył MBA, otrzymywał powyżej 21 000 zł. Z kolei zarobki połowy osób legitymujących się takim dyplomem wahały się od 9500 zł do 21 000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród absolwentów MBA, najwięcej zarabiali dyrektorzy, którzy otrzymywali 18 000 zł brutto miesięcznie. Z kolei mediana zarobków kierowników była o 7550 zł niższa i wyniosła 10 450 zł. Menedżerowie kierujący grupą powyżej dziesięciu pracowników otrzymywali tylko o 1000 zł więcej niż osoby zarządzające małymi zespołami.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe zarobki oferowały firmy zagraniczne, w których absolwenci MBA otrzymywali przeciętnie 15 500 zł brutto miesięcznie. W przypadku firm polskich mediana zarobków pracowników po tego rodzaju studiach była o 3500 zł niższa i wyniosła w minionym roku 12 000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Duże znaczenie miało również miejsce pracy menedżerów. Wśród absolwentów MBA najwięcej zarabiali pracujący w województwie mazowieckim. Połowa zatrudnionych w tym rejonie Polski zarabiała więcej niż 17 000 zł. Na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie z medianą na poziomie 15 000 zł. Z kolei w województwie małopolskim menedżerowie dysponujący dyplomem ukończenia MBA otrzymywali przeciętnie 14 900 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów MBA na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w przemyśle lekkim wyniosła 16 000 zł. Nieco mniej otrzymywali menedżerowie pracujący w handlu i branży IT, odpowiednio 15 000 zł i 14 800 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pomimo wysokich kosztów ukończenia MBA podjęcie tego rodzaju studiów wydaje się bardzo opłacalne. Potwierdzeniem tego może być bardzo proste wyliczenie. Osoby rozpoczynające studia MBA muszą liczyć się z kosztami na poziomie ok. 30 500 zł. Jednak po ich ukończeniu zarabiają przeciętnie 14 150 zł brutto na miesiąc. Oznacza to, że poniesione nakłady mogą zwrócić się już po zaledwie kilku miesiącach pracy.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Maria Hajec
Sedlak & Sedlak

[1] https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/dla-kandydatow/mba---inwestycja-dlugoterminowa,-ale-oplacalna [dostęp: 24.02.2016]

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, gazetapraca.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:studia MBA | zarobki
POLECANE zwiń