Wynagrodzenia w kulturze i sztuce

Poniedziałek, 10 marca 2014 (06:00)

Kultura i sztuka nie były najlepiej opłacaną branżą w ubiegłym roku - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak. Mediana płac wyniosła tam 3000 zł. Połowa osób zatrudnionych w omawianym sektorze zarabiała od 2300 zł do 4000 zł.

Zdjęcie

Aktorzy Anna Gajewska (L) i Adam Ferency (P) /PAP
Aktorzy Anna Gajewska (L) i Adam Ferency (P)
/PAP

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób pracujących w kulturze i sztuce wyniosła w 2013 roku 3000 zł. Płaca co czwartego pracownika przekraczała 4000 zł. 25 proc. osób, zajmujących się obsługą klienta zarabiało mniej niż 2300 zł.

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości, osób na różnych poziomach stanowisk i w różnych miastach

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazały, że w 2013 roku było niewielkie zróżnicowanie wynagrodzeń w firmach różnej wielkości. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w kulturze i sztuce wyniosła  3000 zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w najmniejszych firmach, zatrudniających do 9 pracowników - 2700 zł (10 proc. mniej niż mediana ogółem). Najwyższe, zaś płace były w przedsiębiorstwach zatrudniających od 250 do 999 osób, gdzie mediana sięgała 3200 zł (6 proc. powyżej mediany ogółem). Więcej danych na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach w firmach różnej wielkości znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Najniżej wynagradzani byli pracownicy szeregowi - mediana ich wynagrodzenia wyniosła w 2013 roku 2274 zł. Poniżej mediany dla całej branży zarabiali również specjaliści, których zarobki sięgały 2900 zł (100 zł poniżej mediany dla branży). Kierownicy zarabiali już 4000 zł, przy czym połowa z nich otrzymywała od 3057 zł do 6000 zł miesięcznie.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

W 2013 roku nie zaobserwowano dużego zróżnicowania zarobków osób pracujących w kulturze i sztuce w miastach różnej wielkości. W miejscowościach średniej wielkości (od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców) mediana zarobków wyniosła 3000 zł. W dużych miastach (od 500 tys. do 1 mln mieszkańców) była  nieco niższa, oscylowała na poziomie 2895 zł. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie płace sięgały 4100 zł, a więc 37 proc. więcej niż ogółem w branży. Więcej danych na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach w miastach różnej wielkości znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn oraz osób w różnym wieku

Z pewnością nie można mówić o dyskryminacji płacowej kobiet pracujących w kulturze i sztuce. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn były na bardzo zbliżonym poziomie (3000 zł kobiety vs 2950 zł mężczyźni).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Analizując wynagrodzenia pracowników w różnym wieku należy zauważyć, że w większości przypadków nie odbiegały one znacząco od mediany dla całej branży. Jedynym wyjątkiem były osoby w wieku 26-30 lat, które zarabiały 2640 zł. Najwięcej z kolei zarabiały osoby w wieku 41-50 lat - 3100 zł. Największe rozbieżności pod względem wysokości płac występowały u osób w wieku 31-35 lat, wśród których połowa zarabiała od 2200 zł do 4500 zł.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Krzysztof Domagała

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | kultura
POLECANE zwiń