Wynagrodzenia specjalistów w 2014 r.

Sobota, 7 lutego 2015 (05:59)

Połowa specjalistów zarabiała pomiędzy 3000 a 6300 zł brutto miesięcznie. Co czwarty z nich otrzymywał powyżej 6300 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Najwyższe wynagrodzenia dostawali ci, którzy ukończyli kierunki ścisłe oraz specjaliści IT.

Zdjęcie

Najwięcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w branży IT /123RF/PICSEL
Najwięcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w branży IT
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W branży IT zarabiali najwięcej

Najwięcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w branży IT - co drugi z nich zarabiał ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie, z kolei co czwarty więcej niż 8400 zł brutto miesięcznie. Nieco niższe zarobki otrzymywali pracownicy banków - ich mediana wynagrodzeń wynosiła 5,2 tys. zł. W branżach takich jak: ubezpieczenia, energetyka i ciepłownictwo, przemysł czy usługi dla biznesu, mediany płac nie przekraczały 5 tys. zł. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, transporcie czy służbach mundurowych zarabiali przeciętnie 4 tys. zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W branżach takich jak szkolnictwo czy sektor publiczny, przeciętne płace nie przekraczały 3400 zł. Najmniej zarabiali zatrudnieni w kulturze i sztuce - połowa specjalistów zarabiała pomiędzy 2280 a 4000 zł brutto miesięcznie.

Co drugi architekt systemów IT zarabiał ponad 10 000 zł

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści do spraw IT. Co drugi pracujący na stanowisku architekta - projektanta systemów IT otrzymywał ponad 10 550 zł brutto miesięcznie - to ponad dwa i pół razy więcej niż przeciętne zarobki specjalistów. Z kolei połowa osób pracujących na stanowisku konsultanta SAP otrzymywała 9000 zł lub więcej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wysokie zarobki otrzymywali również inżynierowie oprogramowania - przeciętna płaca wynosiła 8000 zł brutto miesięcznie.

Po studiach ścisłych specjaliści zarabiali najwięcej

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści, którzy ukończyli ścisłe kierunki: informatyka, elektronika i automatyka czy elektryka i energetyka. Przykładowo, połowa specjalistów, którzy skończyli studia informatyczne, zarabiała od 4210 zł do 9000 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Specjaliści, którzy ukończyli kierunki takie jak: pedagogika, sport, rehabilitacja, fizykoterapia oraz pielęgniarstwo, zarabiali najmniej. Co drugi pracownik - specjalista, kończący studia pielęgniarskie otrzymywał nie więcej niż 2850 zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia specjalistów w firmach polskich i zagranicznych

W zagranicznym przedsiębiorstwie mediana zarobków starszego specjalisty wynosiły 7645 zł - to prawie o 70 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w polskich firmach. Różnica w wynagrodzeniach jest widoczna również wśród młodszych specjalistów - w polskim przedsiębiorstwie połowa z nich zarabiała 3000 zł lub mniej, z kolei w zagranicznym - o ponad 800 zł więcej, czyli o 28 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Andrzej Kuczara
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: 125624 uczestników, 62,3 proc. osób ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 69,4 proc. zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Terminy użyte w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób w danej grupie jest niższe, a połowy wyższe od 2000 zł.
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 zł, to wynagrodzenie 1/4 osób w danej grupie są niższe, a 3/4 osób wyższe od 1500 zł.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2500 zł, to wynagrodzenie 3/4 osób w danej grupie jest niższe, a 1/4 osób wyższe od 2500 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | specjalista
POLECANE zwiń