Wynagrodzenia po studiach podyplomowych w 2014 r.

Czwartek, 5 marca 2015 (06:00)

Pracownicy z wykształceniem podyplomowym w ubiegłym roku zarabiali przeciętnie 5300 zł brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Co czwarta osoba z takim wykształceniem otrzymywała 8700 zł i więcej.

Zdjęcie

Pracownicy z wykształceniem podyplomowym w ubiegłym roku zarabiali przeciętnie 5300 zł brutto miesięcznie /© Panthermedia
Pracownicy z wykształceniem podyplomowym w ubiegłym roku zarabiali przeciętnie 5300 zł brutto miesięcznie
/© Panthermedia

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenie w wybranych branżach

Pracownicy po studiach podyplomowych najwyższe zarobki otrzymywali w działach IT - 7600 zł brutto miesięcznie, czyli o 500 zł więcej od osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim. Z kolei wśród pracowników działu HR, absolwenci studiów podyplomowych zarabiali przeciętnie o 1400 zł więcej niż pracownicy tylko z wykształceniem wyższym. Natomiast w dziale księgowości wynagrodzenie po dodatkowych studiach wynosiło 5750 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji

Dyrektorzy z wykształceniem podyplomowym przeciętnie zarabiali 12 500 zł brutto. Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 7200 zł, a specjalistów - 4550 zł. Natomiast pracownicy szeregowi, którzy ukończyli studia podyplomowe, otrzymywali przeciętnie 3000 zł brutto na miesiąc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy

W pierwszym roku pracy przeciętne wynagrodzenie pracowników z wykształceniem wyższym, jak i podyplomowym było na podobnym poziomie - około 3000 zł. Pracownicy ze stażem pracy przekraczającym 10 lat, którzy posiadali tytuł magistra inżyniera, zarabiali o 1700 zł więcej niż ci, którzy ukończyli studia podyplomowe.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, wśród osób które ukończyły studia podyplomowe, wynosiła 31 proc. Jeszcze większa różnica wystąpiła wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim - 37 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału

Przeciętnie o 3000 zł więcej zarobił pracownik po studiach podyplomowych w firmie, w której więcej niż 50 proc. kapitału stanowił kapitał zagraniczny. W takich firmach w 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie absolwentów dodatkowych studiów wynosiło 7500 zł, a co czwarta osoba zarabiała więcej niż 12 200 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Mateusz Rachucki
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3 proc. osób ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 69,4 proc. zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.
Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 4500 zł

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń