Wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych

Czwartek, 22 listopada 2012 (06:00)

W 2012 roku Medscape, amerykańska organizacja zrzeszająca lekarzy przeprowadziła badanie wynagrodzeń medyków w Stanach Zjednoczonych. W badaniu wzięło udział ponad 24 000 doktorów reprezentujących 25 różnych specjalności.

Zdjęcie

Ile zarabiają lekarze w USA? /123RF/PICSEL
Ile zarabiają lekarze w USA?
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia lekarzy różnych specjalności

Roczne wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych zależą od specjalności jaką wybrali.

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2012 roku na szczycie listy znaleźli się ex aequo radiolodzy i ortopedzi. Ich roczne wynagrodzenie wynosiło w 2011 roku 315 000 dol.

Reklama

Drugie miejsce w zestawieniu należało do kardiologów, których zarobki były o 1000 dol. niższe niż ich kolegów z czołowej specjalizacji. Wyniosły one 314 000 dol.

Trzecią najlepiej opłacaną specjalnością była w 2011 roku anestezjologia i urologia. Średnie płace specjalistów z tych działów medycyny wynosiły 309 000 dol. Najmniej zarobili pediatrzy. Ich roczne wynagrodzenia były o ponad 50 proc. niższe od płac radiologów i ortopedów i wynosiły 156 000 dol. Poniżej 170 000 dol. zarabiali specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej (158 000 dol.), medycyny wewnętrznej (165 000 dol.) oraz endokrynolodzy (168 000 dol.).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak wspomniano na wstępie na czele rankingu stali radiolodzy i ortopedzi. 15 proc. radiologów zarabia poniżej 100 000 dol. Wynagrodzenie największej grupy, 27 proc. lekarzy tej specjalności, wahało się od 300 000 dol. do 399 999 dol. 1 proc. radiologów zarobił ponad 1 000 000 dol.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najwięcej, bo 19 proc. ortopedów otrzymywało wynagrodzenie nie przekraczające 100 000 dol. Ponad 30 proc. lekarzy tej specjalności zarabia pomiędzy 200 000 a 399 999 dol. Wynagrodzenie w wysokości 1 000 000 i więcej otrzymywało 2 proc. ortopedów.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Mniej czy więcej?

W stosunku do 2010 roku najbardziej wzrosły wynagrodzenia okulistów. W ciągu roku ich wynagrodzenie zwiększyło się średnio o 9 proc. i w 2011 roku wynosiło 270 000 dol. O 4 proc. zwiększyły się wynagrodzenia nefrologów, reumatologów i onkologów. Największy spadek wysokości płac zanotowano wśród chirurgów ogólnych. Ich wynagrodzenie w porównaniu do roku 2010 zmniejszyło się aż o 12 proc.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

W 2011 roku wynagrodzenia najniżej opłacanych lekarzy nieznacznie wzrosły. Płace, zamykających ranking wynagrodzeń pediatrów wzrosły o 5 proc. Specjaliści medycyny rodzinnej i medycyny wewnętrznej otrzymali 2 proc. podwyżki. Płace endokrynologów wzrosły o 1 proc.

Spośród pięciu najlepiej opłacanych specjalizacji, podwyżki w 2011 roku otrzymali jedynie urolodzy. Wzrost ich wynagrodzenia był niewielki, wynosił zaledwie 1 proc. Płace plasujących się na czołowej pozycji w rankingu ortopedów i radiologów zmniejszyły się średnio o 10 proc. Kardiolodzy zarobili o 3 proc. mniej, zaś wynagrodzenia anestezjologów spadły o 5 proc.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Mężczyźni czy kobiety?

Biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje lekarze mężczyźni zarabiali w 2011 roku o około 40 proc. więcej niż ich koleżanki. Średnie roczne zarobki lekarek wynosiły 173 000 dol. a wynagrodzenia lekarzy (mężczyzn) przekroczyły 240 000 dol.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Nieco mniejszą rozpiętość płacową zanotowano wśród lekarzy pierwszego kontaktu (podstawowa opieka zdrowotna). Kobiety-lekarze w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej zarobiły rocznie średnio 141 000 dol. Ich koledzy po fachu otrzymali w 2011 roku wynagrodzenie wyższe o 33 000 dol. (o 23 proc.).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Sprawiedliwie czy nie?

Ponad połowa amerykańskich lekarzy na pytanie czy uważają, że są wynagradzani sprawiedliwie odpowiedziała, że tak. Pozostała część (49 proc.) ma poczucie, że nie otrzymywała uczciwej pensji.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wśród lekarzy, którzy uważają się, że są sprawiedliwie wynagradzani pierwsze miejsce zajmują dermatolodzy. Aż 71 proc. z nich sądzi, że ich pensja jest właściwa w stosunku do obowiązków, które wypełniają. Podobną opinię ma 63 proc. patologów. 62 proc. radiologów i 50 proc. ortopedów (zajmujących pierwsze miejsce w rankingu wynagrodzeń) jest zadowolonych ze swojej płacy. 45 proc. kardiologów - drugich najlepiej wynagradzanych specjalistów - uważa, że ich zarobki są sprawiedliwe.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

W tym kontekście zaskakującym może być fakt, że aż połowa pediatrów, którzy w rankingu wynagrodzeń zajmują ostatnie miejsce czuje się sprawiedliwie wynagradzana.

Najmniejsze poczucie sprawiedliwości mają endokrynolodzy i chirurdzy plastyczni. Tylko 38 proc. z nich uważa, że otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do ich wkładu pracy.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Biedni czy bogaci?

Pojęcie "bogaty" jest dosyć subiektywne. Na pytanie czy uważają się za bogatych około 11 proc. lekarzy wszystkich specjalności odpowiedziało, że tak. 45 proc. stwierdziło, że ich wynagrodzenia wcale nie są lepsze od osób pracujących w innych zawodach. Taki sam odsetek osób odpowiedział, że ich płace kwalifikują ich do określenia się mianem "bogatych", mają jednak tak wiele długów i wydatków, że wcale się tak nie czują.

Specjalistami, którzy najczęściej uważają się za bogatych byli patolodzy (15 proc.), radiolodzy, onkolodzy i gastrolodzy (14 proc.). Najrzadziej natomiast z takim stwierdzeniem zgadzało się 6 proc. chirurgów plastycznych i reumatologów.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział wOgólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:lekarz | USA | lekarze | zarobki | Irlandia
POLECANE zwiń